Tiltak for effektiv fluebekjempelse

News (Nordics)
fly

Fluer er ikke bare sjenerende, men kan også spre sykdom og skape problemer for mennesker og husdyr. Tiltak for å sikre et fluefritt miljø kan bidra til renere og sunnere områder for kunder. Syngenta tilbyr flere produkter for at skadedyrbekjempere skal kunne bekjempe og forebygge vanskelige flueangrep på mange forskjellige steder og hos ulike typer kunder.

Advion®Fly Granular Bait (tilgjengelig i Danmark og Sverige)
Som nyeste produkt i Syngenta-porteføljen har Advion®Fly Granular Bait flere fordeler:

  • rask og effektiv fluebekjempelse med virkestoffet indoksakarb
  • evne til å skille mellom målinsekter og ikke-målorganismer
  • en svært attraktiv sammensetning av ingredienser, som tiltrekker fluer selv når andre matkilder er tilgjengelige

Granulære flueåter kan også brukes i kombinasjon med sprøytemidler for mer integrert bekjempelse. Skadedyrbekjempere må identifisere den riktige fluearten før behandling, siden granulære åter ikke tiltrekker blodsugende fluer. Som med ethvert annet produkt er det viktig å kombinere god bekjempelse med gode hygienerutiner. Kunder kan hjelpe skadedyrbekjempere ved å:

  • undersøke om det forekommer vannlekkasjer, siden fluelarver helst utvikler seg i fuktige områder
  • oppbevare mat utilgjengelig og holde mattilberedningsområder rene
  • rengjøre hver 7. – 10. dag for å fjerne ynglesteder for fluer

Mer informasjon om Syngentas løsninger for fluebekjempelse får du ved å kontakte din business manager i Norge

 

For Life Uninterrupted

Les og følg alltid instruksene på etiketten. Noen produkter er kanskje ikke registrert for salg eller bruk i alle områder eller land, og/eller kan ha krav til bruken som er spesifikke for slike områder eller land. Forhør deg med din lokale rådgivningstjeneste for å sikre registrering og korrekt bruk. Varemerkene og tjenestemerkene som vises eller på andre måter brukes her, tilhører et selskap i Syngenta-konsernet.