Advion Cockroach Gel: 100% effektivitet mot kakerlakk

News (Nordics)
Advion Cockroach Gel Applisering
Uavhengig testforsøk har vist at Advion Cockroach Gel er den raskeste måten å stoppe skadedyraktivitet i private hjem og i produksjonsfasiliteter for mat. Den praktiske forskningen, som ble utført i lokaler som var angrepet av tyske kakerlakker, sammenlignet utvalgte produkter av kommersielt tilgjengelige gelformuleringer. Resultatet viste at kun Advion kan stoppe all skadedyraktivitet.

 

Resultatene av forsøkene ble lagt frem på PestEx 2024 i London.

"Denne forskningen har bekreftet at man med Advion kan oppnå høye nivåer av kontroll på kakerlakk ved praktisk bruk." Richard Moseley, Syngenta Business Manager

«Produktets evne til å tiltrekke seg insektene (Palatabilitet) er helt klart avgjørende der alternative matkilder er tilgjengelige, selvfølgelig sammen med produktets effektivitet. Advion Cockroach Gel er bevist både meget attraktiv for skadedyr og ekstremt effektiv når det gjelder å målrette mot  skadedyrpopulasjoner, la Richard til.

Richard Moseley PestEx 2024
Richard Moseley på PestEx 2024

Gjentatte  europeiske forsøk ble utført av i2L Research på 16 ulike lokasjoner, inkludert leiligheter og utesteder (bar, restaurant etc), kjent for å være infisert med tysk kakerlakk (Blattella germanica). Trente profesjonelle skadedyrbekjempere benyttet fire ulike produkter i testforsøkene. Aktiviteten til kakerlakkene ble overvåket av forskere før og under forsøket ved bruk av forskjellige klebrige feller.

"Overvåkingen viste at kun Advion ga et fullstendig resultat - Alle fire lokasjoner var fri for kakerlakkaktivitet etter åtte ukers overvåking. Alle lokasjoner hvor andre produkter ble benyttet ble det fortsatt observert kakerlakkaktivitet på slutten av den åtte uker lange overvåkingsperioden, men med reduserte nivåer enn i starten." rapporterer Richard videre.

Forsøket inkluderte kommersielt tilgjengelige produkter som inneholdt Clothianidin, Dinotefuran og Klothianidin + Pyriproksyfen, i tillegg til Syngentas Advion kakerlakk-gel som inneholder bioaktivert Indoksakarb.

Advion Cockroach Gel forpakning

Resultatene viste at Advion oppnådde en gjennomsnittlig 48 % reduksjon i kakerlakkpopulasjonen den første uken etter påføring (på fire ulike lokasjoner). På en lokasjon - en leilighet med kakerlakker på kjøkken, toalett og stue, hvor 65 kakerlakker ble fanget før behandling - ble antallet redusert til 25 etter en uke og ingen ytterligere aktivitet oppdaget i den videre overvåkingen.

"Det mest omfattende angrepet, som var i to tilstøtende leiligheter. Her ble 130 kakerlakker fanget før behandling startet. Tallene på antall kakkerlakker forble høye i to uker, og falt deretter til 25 stk etter tre uker, deretter ble ingen ytterligere aktivitet oppdaget. Dette er et godt eksempel på hvordan kakerlakker som inntar Advion vil returnere til redet for å dø, i redet blir kakkerlakkene spist av andre kakerlakker og dør deretter selv. Behandlede kakerlakker fungerer effektivt ved å ta agnet direkte hvor det er nødvendig," legger Richard til

Advion Landingsside
Møt dine nye medarbeidere

I forsøket ble det ikke påvist kakerlakker på noen av de fire Advion-behandlingslokasjonene ved slutten av den åtte uker lange overvåkingsperioden.

"Testing med andre produkter viste at kakerlakkaktiviteten gjennom hele forsøket forble høyere, sammenlignet med Advion. Det ble fortsatt fanget kakerlakker i de overvåkende fellene på hver lokasjon mot slutten av overvåkingen i tilfellene hvor de andre behandlingene var brukt.»

Richard konkluderer med at selv om alle produktene ga et visst nivå av kakerlakkkontroll, var det kun Advion Cockroach Gel som leverte det høyeste resultatnivået og effektivt stoppet ytterligere aktivitet.

"Resultatene bekrefter tidligere studier og tilbakemeldinger som vi har fått fra kunder om effekten av Advion. Vi har nå en vitenskapelig studie utført i en praktiske situasjoner, med konkrete tall og detaljerte data som bidrar til å gi våre kunder tillit til Advion Cockroach Gel,” legger Richard til.