Vilkår og betingelser


Vilkår & betingelser

Syngenta Crop Protection AG (“Syngenta”) gir nettstedet www.syngentappm.com ("nettstedet") til rådighet for å publisere generelle opplysninger om Syngenta og selskapets produkter og tjenester. Du kan bruke dette nettstedet dersom du godtar disse vilkårene. 

Aksept av vilkår og betingelser

Vennlist bruk noen minutter på å lese nøye gjennom disse vilkårene. Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du å følge og være bundet av disse vilkårene. Dersom du ikke godtar å følge og være bundet av disse vilkårene, kan du ikke åpne, bruke eller laste ned materiale fra dette nettstedet. 

Mulige endringer av disse vilkårene

Syngenta forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre disse vilkårene til enhver tid uten varsel. Syngenta vil gjøre dette ved å legge ut en oppdatert eller endret versjon av disse vilkårene på dette nettstedet.  Bruk av dette nettstedet etter enhver eventuell slik endring utgjør din avtale om å følge og være bundet av de endrede vilkårene.  Vi oppfordrer deg av denne grunn til å gå gjennom disse vilkårene hver gang du bruker dette nettstedet. 

Personvernerklæring

Syngenta forplikter seg til å respektere personvernet for dem som bruker dette Nettstedet.  Personvernerklæringen på dette nettstedet beskriver Syngentas aktuelle policyer og praksis med hensyn til de personopplysningene Syngenta samler inn via dette Nettstedet. Personvernerklæringen hører til disse vilkårene.  Når du godtar å være bundet av disse vilkårene, samtykker du til innhenting, bruk og videreformidling av dine Persondata i samsvar med personvernerklæringen på dette Nettstedet. Bruk noen minutter på å gå gjennom dette.

Brukernavn, passord og sikkerhet

Brukernavn og passord til dette Nettstedet som du har mottatt, eller valgt, skal brukes av deg personlig og kan ikke brukes av noen andre (herunder andre ansatte eller representanter for selskapet). Du og ditt selskap har det fulle ansvaret for å behandle brukernavnet og passordet fortrolig. Du og selskapet har dessuten det fulle ansvar for alle aktiviteter som utføres på dette Nettstedet ved hjelp av ditt brukernavn og passord, enten du eller selskapet godkjente aktiviteten eller bruken av passordet eller ikke. Du eller selskapet må varsle Syngenta umiddelbart om eventuell kjent eller mistenkt uautorisert bruk av ditt brukernavn og passord eller eventuelt annet sikkerhetsbrudd. 

Oppdatering av brukeropplysninger

Du eller selskapet må varsle Syngenta snarest dersom noen av opplysningene du anga som del av registreringsprosessen (brukeropplysningene) endrer seg, eller dersom du eller selskapet blir klar over at noen av brukeropplysningene er unøyaktige eller ufullstendige. 

Uten hensyn til din eller selskapets plikt til å gi Syngenta oppdaterte brukeropplysninger, har Syngenta rett til å stole på de brukeropplysningene som du eller selskapet tidligere har angitt inntil du eller selskapet har gitt Syngenta oppdaterte brukeropplysninger. Du og ditt selskap samtykker dessuten i at Syngenta kan sende meldinger forbundet med disse vilkårene eller nettstedet på e-post ved hjelp av den siste e-postadressen du eller selskapet har angitt til Syngenta. Dersom du ikke lenger er ansatt eller godkjent representant for selskapet, eller ikke lenger har selskapets godkjenning til å bruke dette Nettstedet, må selskapet snarest varsle Syngenta, og du vil ikke lenger ha godkjenning til å bruke dette nettstedet. 

Når det gjelder forholdet mellom deg og ditt selskap og Syngenta, skal Syngenta ha enerett til dette nettstedet, herunder blant annet nettstedets utforming, egenskaper, funksjonalitet, navigasjon, innhold og "utseende og stil", og alle opplysninger som samles inn via Nettstedet, herunder blant annet alle tilknyttede immaterialrettigheter som opphavsrettigheter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og sakkunnskaper.

Retten til å endre Nettstedet

Syngenta forbeholder seg retten til å endre innholdet og funksjonaliteten på dette Nettstedet på hvilken som helst måte, eller begrense tilgangen til dette n\Nettstedet eller stenge dette Nettstedet midlertidig eller permanent når som helst, av hvilken som helst årsak, uten varsel, og vil ikke stå ansvarlig overfor deg eller ditt selskap for eventuelle konsekvenser av slike endringer eller slik stenging.

Opphavsrett og lisensbegrensning 

Alt du ser og hører på dette Nettstedet (Innholdet), for eksempel tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, lydklipp og videoklipp, er opphavsrettslig beskyttet.

Du bevilges en ikke-eksklusiv bruksrett til innholdet med følgende begrensninger:

Du kan laste ned, lagre, skrive ut, kopiere og dele innhold fra nettstedet, forutsatt at du:

  1. bare bruker innholdet til ikke-kommersiell bruk eller for å gjøre forretninger med Syngenta, 
  2. ikke publiserer eller legger ut noen del av innholdet på andre nettsteder eller andre medier i en lignende kontekst som på dette nettstedet,
  3. angir at innholdet tilhører Syngenta,
  4. ikke endrer eller redigerer innholdet på noen måte eller sletter eller endrer opplysningene om opphavsrett, varemerker eller taushetsplikt. 

Foruten det som uttrykkelig angis ovenfor, kan du ikke kopiere, laste ned, skrive ut, publisere, vise, distribuere, spre, overføre, oversette, endre, tilføye, oppdatere, kompilere, sammenfatte, komponere, bygge inn, koble eller dyp-koble til noe annet offentlig tilgjengelig Nettsted eller på annen måte omdanne eller tilpasse hele eller deler av innholdet på dette Nettstedet uten forutgående skriftlig tillatelse fra Syngenta. 

Foruten det som uttrykkelig angis ovenfor, overføres ingen rett til det nedlastede innholdet til deg når du laster ned innhold fra dette nettstedet. Foruten den begrensede, ikke-eksklusive bruksretten som uttrykkelig bevilges ovenfor, skal ingenting i disse vilkårene og på dette nettstedet tolkes som en tildeling av bruksrett eller noen annen rettighet i henhold til opphavsrettigheter, varemerkerettigheter, patentrettigheter eller andre immaterialrettigheter som tilhører Syngenta eller en tredjepart. 

Varemerker

Alle varemerker, servicemerker og logoer som vises på dette nettstedet (varemerkene), er registrerte og uregistrerte varemerker som tilhører Syngenta, et av Syngentas datterselskaper eller tredjeparter som har lisensiert sine varemerker til Syngenta eller et av Syngentas datterselskaper. 

Foruten det som uttrykkelig angis i disse vilkårene, kan du ikke fremstille, vise eller på annen måte bruke et varemerke uten forutgående skriftlig tillatelse fra Syngenta.

Uoppfordrede ideer

Syngenta tar gjerne imot kommentarer og synspunkter vedrørende dette nettstedet. All informasjon og materiale som sendes til Syngenta via dette nettstedet, for eksempel kommentarer, synspunkter, ideer, spørsmål, mønstre, data eller lignende, vil bli betraktet som ikke-konfidensiell allmenn eiendom. Vi ber deg derfor om at du ikke sender oss informasjon eller materiale som du ikke ønsker å overlate til oss, herunder blant annet fortrolig informasjon og alt kreativt originalmateriale. 

Ved å sende meldinger og/eller annet materiale til Syngenta via dette nettstedet overlater du vederlagsfritt til Syngenta alle globale rettigheter til all opphavsrett og annen immaterialrett til informasjonen og/eller materialet du sender til Syngenta. Syngenta får da rett til å bruke all informasjon og/eller materiale som du sender via dette nettstedet, og alle ideer, konsepter, sakkunnskaper eller teknikker som inngår i denne informasjonen og/eller dette materialet for ethvert formål, herunder blant annet utvikling, produksjon og markedsføring av produkter ved hjelp av slik informasjon eller slikt materiale uten begrensning og uten noen form for godtgjørelse. 

Syngenta kommer imidlertid ikke til å bruke informasjon eller materiale som du sender via dette nettstedet, på en måte som bryter gjeldende personvernlovgivning.  Særskilt, kommer ikke Syngenta til å frigi ditt navn eller på annen måte offentliggjøre det faktum at du har sendt inn informasjon eller materiale til oss, unntatt hvis: (a) vi får din tillatelse til å bruke ditt navn, (b) vi først varsler deg om at materialet eller annen informasjon som du sender til en bestemt del av dette nettstedet, vil bli offentliggjort eller på annen måte brukt sammen med ditt navn, eller (c) vi er lovpålagt å gjøre det.

Du har ansvar for de meldinger du sender via dette nettstedet, herunder blant annet deres sannferdighet og nøyaktighet.

Merk at dine innsendelser (for eksempel via vårt kontaktskjema) ikke er juridisk bindende for Syngenta. Fakturaer, påminnelser og lignende må derfor utelukkende sendes til de angitte adressene i den respektive kontrakten.

Opplysninger fra tredjepart

Noen av opplysningene, artiklene og materialene som stilles til rådighet via dette nettstedet, har Syngenta fått av tredjeparter. I de tilfeller der det er passende, angir vi kilden til slikt tredjepartsmateriale. Dette materialet fra tredjepart stilles til rådighet bare som en tjeneste for deg. Syngenta gir ingen garanti for eller forsikring om at dette materialet er oppdatert, korrekt, komplett eller pålitelig. Syngenta påtar seg ikke noe ansvar for hvordan tredjepartsinformasjon brukes. 

Koblinger til andre Syngenta-nettsteder

Dette nettstedet inneholder hyperkoblinger til andre nettsteder som drives av Syngenta eller andre Syngenta-enheter ("andre Syngenta-nettsted(er)"). Disse Andre Syngenta-Nettstedene er separate og atskilte nettsteder. Alle nettstedene har ulike formål. Hver enkelt Annet Syngenta-nettsted styres derfor etter sine egne vilkår og sin egen personvernerklæring. Dersom du besøker andre Syngenta-nettsteder gjennom koblinger på dette nettstedet, bør du bruke noen minutter på å gjennomgå vilkårene og personvernerklæringen på hvert annet Syngenta-nettsted du besøker. 

Koblinger til andre nettsteder

Dette Nettstedet inneholder hyperkoblinger til nettsteder som ikke drives av Syngenta. Disse hyperkoblingene stilles til rådighet som en tjeneste for deg og innebærer ikke noe ansvar for materialet på tredjepartsnettstedene eller noen tilknytning med de selskapene som driver dem. Syngenta har ingen kontroll over disse nettstedene og påtar seg ikke noe ansvar for innholdet. Du besøker og bruker disse nettstedene helt på egen risiko. 

Produktopplysninger

All informasjon som finnes, eller som det henvises til på dette Nettstedet, stilles utelukkende til rådighet som en introduksjon til Syngenta og Syngentas produkter og tjenester. Kontakt Syngenta direkte dersom du har bruk for spesifikke råd og anvisninger om våre varer og tjenester. Dersom du planlegger å bruke et av våre plantevernmidler eller såkorn, må du lese og følge anvisningene på produktets etikett og følge all gjeldende lovgivning om bruk av varen. Før du bruker plantevernmidler, må du kontrollere at det er godkjent til bruk i det aktuelle landet. 

Global tilgjengelighet

Ettersom ulike land i verden har ulike lover og forskrifter, er noen produkter og programmer eller tjenester bare tilgjengelige i noen land. Dette Nettstedet kan inneholde henvisninger eller krysshenvisninger til Syngentas produkter, programmer og tjenester som kanskje ikke selges eller markedsføres i ditt land. Disse henvisningene innebærer ikke at Syngenta planlegger å markedsføre disse produktene, programmene eller tjenestene i ditt land. Kontakt din lokale Syngenta-selger eller Syngenta dersom du har spørsmål om hvilke produkter, programmer og tjenester som er tilgjengelige for deg. 

Kontakt oss

Kontakt oss - funksjonen på visse Syngenta-nettsteder gjør det mulig å sende relevante spørsmål til våre eksperter på nettet. Denne funksjonen stilles til rådighet som en tjeneste for deg. Hvorvidt vårt svar på spørsmålet ditt er nyttig, avhenger av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene som ligger til grunn, og andre faktorer utenfor vår kontroll, blant annet været. Du og ditt selskap har eneansvar for å evaluere svarets verdi og nytte. 

Visse Syngenta-nettsteder vil publisere representative spørsmål og svar som vi mener kan være av interesse for andre registrerte brukere. Vennligst la være å bruke fortrolige, beskyttede eller personlig identifiserbare opplysninger i spørsmålet ditt. Vi forbeholder oss retten til å redigere spørsmål av tydelighets- eller lengdehensyn. Gjennomgå avsnittet om innsendelser her i vilkårene før du sender oss informasjon.

Ikke et tilbud eller en oppfordring til å investere

Informasjonen på dette nettstedet utgjør ikke, og skal ikke betraktes som, et tilbud om eller en oppfordring til å investere i eller på annen måte handle med aksjer eller andre verdipapirer som berører Syngenta. Det gis eller etterspørres heller ingen slike tilbud eller oppfordringer. Verdipapirpriser, og utbytte fra disse verdipapirene, kan stige eller falle når som helst, og potensielle investorer bør være klar over at tidligere resultater ikke nødvendigvis indikerer fremtidige resultater. Potensielle investorer bør søke uavhengig finansiell rådgivning før en eventuell investeringsbeslutning. 

Fremtidsprognoser

Vårt nettsted kan inneholde fremtidsprognoser – for eksempel prognoser som ikke eller ikke ennå bygger på historiske fakta, herunder informasjon om våre oppfatninger og forventninger. Disse prognosene, som kan identifiseres på ord som blant annet "forvente", "ville", "vil", "potensiell", "planer", "prognoser", "beregnet", "planlegge", "i rute" og lignende, bygger på aktuelle planer, beregninger og forventninger som Syngenta ikke påtar seg noe som helst ansvar for, og som du og ditt selskap ikke bør stole blindt på. Disse prognosene innebærer alltid en viss risiko og usikkerhet, og mye av dette ligger utenfor Syngentas kontroll. Fremtidsprognoser tar bare utgangspunkt i den datoen de fremsettes, og Syngenta plikter ikke å oppdatere dem i lys av nye opplysninger eller fremtidige hendelser. 

Ansvarsfraskrivelse

Dette Nettstedet stilles til rådighet i foreliggende og tilgjengelig stand uten garantier eller forsikringer av noe slag. I den ytterste grad som er tillatt etter gjeldende lov, fraskriver Syngenta-enhetene og Syngentas respektive tjenesteleverandører og lisensgivere ansvaret for alle garantier, enten de er uttrykkelige, stilltiende, lovfestede eller annet. Uten å begrense det foregående fraskriver Syngenta-enhetene og Syngentas respektive tjenesteleverandører og lisensgivere herved, i den ytterste grad som er tillatt ved lov, a) alle garantier om salgbarhet, formålstjenlighet, eiendomsrett og unnlatt inngrep i tredjepartsrettigheter med hensyn til dette nettstedet, dets innhold og eventuelle produkter eller tjenester som beskrives på, eller stilles til rådighet gjennom, dette nettstedet, b) garantier om forsinkelser, avbrudd, feil eller utelatelser i driften av dette Nettstedet eller eventuell del av dette Nettstedet, c) garantier om overføring eller levering av dette Nettstedet eller dets tilgjengelighet på et visst tidspunkt eller sted, d) garantier relatert til sikkerheten på dette nettstedet, eller at innholdet på Nettstedet er fritt for virus, ormer eller annen kode som kan ha kontaminerende eller destruktive egenskaper, e) garantier relatert til bruk, gyldighet, nøyaktighet, aktualitet, fullstendighet, egnethet, pålitelighet eller resultater av bruk av dette Nettstedet, herunder eventuelt innhold, herunder produktetiketter, produkter eller tjenester som stilles til rådighet gjennom dette nettstedet, og f) garantier om nettsteder som dette nettstedet er koblet til. 

I visse land tillates ikke fraskrivelse av ansvar for visse garantier eller begrensninger om hvor lenge en stilltiende garanti varer, så én eller samtlige av foregående begrensninger gjelder kanskje ikke for deg og/eller selskapet. 

Ansvarsbegrensning

Din og ditt selskaps bruk av dette Nettstedet, dets innhold, herunder produktetiketter og alle produkter, programmer eller tjenester som gjøres tilgjengelige gjennom dette nettstedet, skjer for din og selskapets egen risiko. Under ingen omstendigheter skal Syngenta-enhetene eller Syngentas respektive tjenesteleverandører og lisensgivere, herunder deres respektive styremedlemmer, direktører, ansatte eller representanter, være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av eller i forbindelse med at du eller ditt selskap tilgang til, bruk eller manglende evne til bruke av dette Nettstedet, dets innhold, herunder produktetiketter, eller produkter, programmer og tjenester som stilles til rådighet gjennom dette Nettstedet, eller din eller selskapets tillit til opplysningene som stilles til rådighet gjennom dette nettstedet. Uten å begrense det foregående skal Syngenta-enhetene og Syngentas respektive tjenesteleverandører og lisensgivere på ingen måte være ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet. Dette gjelder særlig for opplysninger om produkter, programmer og tjenester som Syngenta-enhetene stiller til rådighet. Dette er en heldekkende ansvarsbegrensning som gjelder for alle tap og skader av alle slag, både primærtap/-skader, følgetap/-skader eller tilleggstap/-skader eller annet, herunder blant annet driftsavbrudd, datatap/-skade eller tapt/skadet goodwill og inntekts-/fortjenestetap. 

Denne ansvarsbegrensningen skal gjelde i den ytterste grad som er tillatt ved gjeldende lov, enten det påståtte ansvaret bygger på kontrakt, forsømmelse, ikke-kontraktsmessige forhold, objektivt ansvar eller annet, og selv om en godkjent representant for noen av Syngenta-enhetene er underrettet om eller burde ha kjent til muligheten for slikt erstatningsansvar, og uten hensyn til virkningen av andre beføyelser. 

Du og ditt selskap anerkjenner og samtykker til at Syngenta ikke kunne ha stilt dette nettstedet og dets innhold vederlagsfritt til rådighet for deg og selskapet dersom Syngentas ansvar ikke var begrenset som angitt ovenfor. 
Dersom noen del av denne ansvarsbegrensningen av en eller annen grunn erklæres ugyldig eller umulig å håndheve, skal det sammenlagte ansvaret for Syngenta-enhetene og Syngentas respektive tjenesteleverandører og lisensgivere under slike ansvarsforhold som ellers ville vært begrenset, ikke overstige hundre (100,00) USD (eller tilsvarende i lokal valuta). 

I visse land tillates ikke begrensning av visse erstatningsstyper, så en del av eller hele denne ansvarsbegrensningen gjelder kanskje ikke for deg og/eller ditt selskap, og du og/eller selskapet kan ha ytterligere rettigheter.

Lovvalg og verneting 

Disse vilkårene skal reguleres, underlegges og tolkes etter norsk rett uten hensyn til lovkonfliktprinsipper. De alminnelige domstolene i Norge skal ha eksklusiv jurisdiksjon for alle krav vedrørende disse vilkårene.

Frafallelse

Dersom vi på et tidspunkt ikke forlanger at en bestemmelse i disse vilkårene oppfylles, eller ikke bruker en rettighet etter disse vilkårene, skal ikke det betraktes som en frafallelse av slik bestemmelse eller rettighet. Alle frafallelser må skje skriftlig og undertegnes av den part som skal bindes. Med mindre den skriftlige frafallelsen inneholder en uttrykkelig erklæring om det motsatte, skal ingen frafallelse fra Syngentas side av eventuelt mislighold av en bestemmelse i disse vilkårene om en rettighet etter disse vilkårene tolkes som en frafallelse av eventuelt vedvarende eller påfølgende mislighold av slik bestemmelse, en frafallelse av selve bestemmelsen eller en frafallelse av eventuell rettighet etter disse vilkårene. 

Utskillelse

Dersom en bestemmelse i disse vilkårene av en kompetent domstol erklæres lovstridig, skal slik bestemmelse endres og tolkes slik at den best oppfyller målene med den opprinnelige bestemmelsen i den ytterste grad loven tillater, og de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsette å gjelde fullt ut. 

Avtalens fullstendighet

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og ditt selskap og Syngenta om din og selskapets tilgang til og/eller bruk av dette Nettstedet. Disse vilkårene skal ikke endres på annen måte enn uttrykkelig angitt i dette dokumentet. 

Revisjonsdato

Disse vilkårene ble sist endret 20. januar 2016.