Talon® Soft XT er en ny løsning for effektiv bekjempelse av gnagere

News (Nordics)

Siden gnagere lever så nær mennesker, kan de også forårsake store problemer for oss. De utgjør en helserisiko ved å kunne overføre mer enn 35 patogener, (Kilde: The U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 2010) og kan i tillegg gjøre fysisk skade ved å forurense mat og gnage på strukturer. Følgelig må skadedyrbekjempere velge effektive nok produkter til å kunne levere den bekjempelsen kundene ønsker seg. For å bekjempe vanskelige gnagerbestander er det viktig å velge et gnagermiddel som er velsmakende og effektivt.

Derfor har Syngenta introdusert Talon® Soft XT gnagermiddel , en ny formulering som tilbyr en praktisk løsning for behandling av vanskelige gnagerbestander med en fristende åteformulering som kan spare tid og penger for skadedyrbekjempere. Dette gnagermiddelet har form av en pasta som enkelt påføres med fugepistol for rask og presis bruk. Dette kan bety mindre sløsing med åte og mindre tid brukt på fjerning av delvis fortært åte.

I tillegg fungerer produktet effektivt i fuktige områder, og formuleringen er stabil i våte omgivelser og i et bredt temperaturområde.

Så lenge det finnes lett tilgjengelige matkilder, kan det være vanskelig å lokke gnagere til å velge et åte i stedet for annen mat. Talon® Soft XT har imidlertid vist seg å være tiltrekkende selv i nærvær av alternative matkilder. Dette betyr at skadedyrbekjempere kan bruke Talon® Soft XT til jobber der andre matkilder kan være tilgjengelige, for eksempel på anlegg som håndterer mat.

Enestående gnagerbekjempelse med 25 ppm-formulering

Talon® Soft XT er et alternativ til styrken på 50 ppm i Talon® Soft gnagermiddel. 25 ppm-formuleringen har vist seg å gi enestående resultater i felten, noe som gjør den til et utmerket alternativ for bekjempelse, spesielt på steder der det er nødvendig å bruke et mindre giftig produkt:

  • Feltforsøk med rotter viste en effektivitet på 91–99 prosent.
  • Feltforsøk med mus viste en effektivitet på 94–95 prosent.

Begge formuleringene takler resistens mot gnagermiddel ved å bekjempe gnagerbestander med førstegenerasjons resistens mot et gnagermiddel som kumatetralyl og andregenerasjons resistenser mot gnagermidler som difenakum og bromadiolon. Til dags dato er ingen resistens mot brodifakum rapportert globalt, til tross for at virkestoffet har vært på markedet siden 1978.

Skadedyrbekjempere kan bruke Talon® Soft XT i trygg forvissning om at det vil bekjempe gnagerbestander i mange vanskelige scenarioer.

For mer informasjon kan du kontakte din Business Manager i Norge.

 

For Life Uninterrupted

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. TALON® og Syngenta-logo er varemerker for et selskap i Syngenta-konsernet.