Skadedyrskontroll i og rundt gårdsbruk

Skadedyrkontroll i og rundt gårdbruk med husdyr- og matproduksjon er en nøkkelkomponent i bærekraftig produksjon, til dette segmentet som har sine helt spesifikke behov. Vi utnytter vår kompetanse og teknologi for å tilby spesifikke løsninger i viktige markeder.