Secure Choice Monitoring System - Fremtidens skadedyrbekjempelse

News (Nordics)

Syngenta Secure Choice Monitoring System er et nyutviklet og innovativt plug-and-play gnagerdeteksjonssystem som gir kostnadseffektiv overvåking av gnagerbestander 24 timer i døgnet, og dermed store fordeler for skadedyrbekjempere og deres kunder.

 

 

Det banebrytende systemet varsler når det er gnageraktivitet i et overvåket område – og gir mulighet for målrettet gnagerkontroll for skadedyrbekjempere. Secure Choice-huben er kjernen i systemet, og har state-of-the-art tilkobling for nøyaktig og pålitelig deteksjon. Huben kobles til trådløst og mottar aktivitet fra ett nettverk som involverer opptil hundrevis av sensorer. Løsningen er skalerbar og kan tilpasses kunder i alle størrelser.

 

 

Secure Choice-sensorer kan monteres på alle typer av eksisterende agnstasjoner eller på skreddersydde overvåkingspunkter. Bruk av dual sensing-teknologi sikrer nøyaktig deteksjon og sørger for at unødvendige besøk på stedet kan unngås. I det gnageraktivitet oppdages, sendes varslinger direkte og i sanntid, i tillegg vises varslingene på et digitalt dashbord.

 

Det intuitive dashboardet gjør tilsendt data enkel å tolke og bruke videre. Systemet har i tillegg avanserte rapporteringsfunksjoner som gir effektiv kundehåndtering og kommunikasjon. 

Dataanalysen inkluderer funksjoner som: heat mapping av gnageraktivitet og automatisk rapportering. Systemet hjelper profesjonelle skadedyrbehandlere med å levere effektiv datadrevet gnagerkontroll, og skaper uvurderlig verdi for både skadedyreksperter og deres kunder.

Secure Choice Monitoring System - verdens smarteste teknologi for deteksjon av gnageraktivitet.

 

 

For ytterligere  informasjon om hvordan Secure Choice Monitoring System kan hjelpe deg, kontakt:

Gary Nicholas

Syngenta PPM Digital Solutions Lead

gary.nicholas@syngenta.com

Tlf.: 07789 943 746