Ofte stilte spørsmål om Advion Cockroach Gel

News (Nordics)
BANNER_1132x637_Advion

Advion Cockroach Gel er et svært effektivt åte rettet mot alle rådende skadedyrarter av kakerlakker, i tillegg til skjeggkre og sølvkre. Produktet skiller effektivt  mellom mål- og ikke-målarter, takket være sin helt unike virkemåte. Her finner du 10 ofte stilte spørsmål og våre svar relatert til produktet.

 

Hvilken type åtepistoler kan brukes med Advion®Cockroach Gel?

Størrelsen på Advion®Cockroach Gel-tuben passer til de fleste standard åtepistoler som er tilgjengelig på markedet. Vi opplever at B&G Multi-Dose er en av de mest robuste og presise.

 

Hvor kan Advion®Cockroach Gel påføres?

Produktet er merket for bruk innendørs og utendørs. Produktet kan benyttes i sensitive områder som matproduksjon, sykehus, skoler, forskjellige typer bolig- og kommersielle bygg, samt i busser, tog og fly. Vennligst les etikett og bruksanvisning nøye. 

 

Kan jeg påføre Advion® Cockroach Gel på vertikale flater?

Ja, Advion®Cockroach Gel beholder sin plassering når den påføres vertikale overflater, den kan til-og-med påføres opp ned.

 

Er gelen farlig for ikke-målarter?

Produktet er ikke farlig for ikke-målarter når det oppbevares, transporteres, brukes eller kasseres i henhold til etikettens anbefalinger.

 

Vil Advion®Cockroach Gel være effektiv i skitne omgivelser?

Hvis selve gel'en ikke er forurenset, vil insekter bli tiltrukket selv med tilstedeværelse av alternative matkilder. Hvis produktet er dekket av støv, kan dette redusere attraktivitet og effektivitet.

 

Hvor lenge vil det ta før produktet tørker?

Dette vil avhenge av temperatur og fuktighet på lokasjonen, vanligvis vil produktet begynne å tørke i løpet av noen dager.

 

Hvis produktet virker tørt, er det fortsatt effektiv?

Ja, studier har vist at produktet forblir attraktivt og svært effektivt selv etter flere måneder.

 

Hvor lang tid tar det før et insekt som har spist Advion®Cockroach Gel vil overføre den aktive ingrediensen?

Det kan ta fra minutter til timer, avhengig av hvor mye insektet har spist. Den aktive ingrediensen vil oppbevares i insektenes utskillelser/sekreter.

 

Med tanke på lagring, kan produktet oppbevares i bilen om sommeren eller vinteren?

Produktet må oppbevares på et tørt sted som ikke er utsatt for ekstreme temperaturer, unngå å la produktet fryse. Produktet må også oppbevares utilgjengelig for barn og ikke-profesjonelle. Dersom produktet har ligget i et varmt kjøretøy vil man kunne returnere gel'en til normal form etter 30 minutter i romtemperatur. Syngenta anbefaler bruk av isoporbokser med kjøling for oppbevaring i varme omgivelser. Vennligst les etikett og bruksanvisning nøye. 

 

Hvor må jeg kaste produkt-beholderen etter bruk?

Beholderen må kastes i henhold til lokale lover og krav for avhending av produktemballasje som inneholder biocider.