Nøkkelgrep for effektiv håndtering av gnagerbestander

News (Nordics)

Når det kommer til å kontrollere skadedyr, så byr gnagere og gnagerbestander på egne utfordringer. Skadedyrbehandlere må ofte bruke mer tid og ressurser på å kontrollere mus og rotter enn andre typer skadedyr. Det er imidlertid noen grep som kan gjøre behandling enklere og mer effektiv.
 

Foreta en nøye gjennomført inspeksjon

Gnagere er intelligente og tilpasningsdyktige, noe som bør tas i betraktning når man planlegger tiltak. En grundig forståelse av dyrenes biologi og atferd vil skadedyrbehandlere en fordel når man skal kontrollere en gnagerpopulasjoner. Det er ikke nok å bare plassere agn og håpe at jobben blir gjort. Overfladiske kontrolltiltak kan føre til at gnagerpopulasjoner vender tilbake. 

Det første trinnet er å utføre en nøye inspeksjon for å finne ut hvilken art du har med å gjøre, og omfanget av angrepet. Under inspeksjonen bør man se etter tegn på gnageraktivitet, som for eksempel gnageravføring, noe som kan bidra til å finne ut hva slags gnager du har å gjøre med og hvor eventuelle reder kan befinne seg. Andre tegn på gnageraktivitet kan være:
 

• Gnage- og bitemerker

• Fettflekker

• Hull og åpninger

• Spor i f.eks støv

• Urinflekker

• Lukter
 

Alle disse indikatorene kan bidra til å avgjøre hvor utbredt angrepet er, og hva de beste grepene for behandling er. Det kan også være nyttig å snakke med huseieren og finne ut om og hvor det er observert gnageraktivitet. Å identifisere reder vil tillate behandlere å forsegle de aktuelle områdene og forhindre at gnagere kommer seg tilbake inn i bygninger. Implementering av disse strategiene vil bidra til at utplassering av agn effektiviseres.
 

Velg riktig produkt til jobben

Hver gnagerjobb er forskjellig, derfor har Syngenta utviklet en robust portefølje med gnagerprodukter for å møte ulike kontrollbehov.

Talon® Track er et giftfritt, tiltrekkende og velsmakende agn som bidrar til å avdekke gnageraktivitet. Utplasser agnstasjoner hver 5 – 10 m for rotter og hver 2 – 5 m for mus rundt hele den aktuelle eiendommen utenfor, og i tillegg langs vegger inne i bygningen. Skadedyrbehandlere bør også plasserer stasjonere i alle områder hvor det er identifisert høy gnageraktivitet under inspeksjon.

Så snart gnageraktivitet er oppdaget, bør Talon® Track-agnet erstattes med andre Talon®-produkter som inneholder aktive ingredienser, som f.eks Talon® Waxblocks. Produktet er ikke bare tiltrekkende og velsmakende for gnagere, men det er også svært holdbart. Voksblokk-produktet tåler både varme og fuktige forhold. Forsøk på gårder har vist en overlegen evne til å tiltrekke gnagere (spesielt mus) i forhold til andre kommersielle voksblokker som er testet

Den aktive ingrediensen i Talon® Waxblocks er Brodifacoum, et andre-generasjons antikoagulasjonsmiddel som ble utviklet for å bekjempe resistens mot rodenticider. Brodifacoum har nå blitt brukt globalt i flere tiår, og fortsatt er det ingen kjente tilfeller av resistens mot det aktive stoffet.

Foruten å være et særs effektivt gnagermiddel fungerer Talon® rodenticider også mot agnskyhet. En natts inntak er dødelig, men det tar mellom tre og syv dager før gnagere dør. Dette betyr at gnagere kan fortsette å spise agnet i flere dager uten å oppdage den dødelige effekten.

 

Andre gnagermiddel som også inneholder den aktive ingrediensen Brodifacoum inkluderer:

 

Talon® Soft XT

• Formulering i pasta-form som er utmerket for raske og presise påføringer

• Ekstremt velsmakende for mus og gnagere, selv i konkurranse med andre matkilder

• Kan benyttes i områder som er beregnet for matproduksjon
 
 

Talon® M 

• Fôr bestående av opphakket mais. Forsøk har vist at dette fôret kan være opptil seks ganger mer velsmakende enn andre kornbaserte agn

• Kan gi store kostnadsfordeler pga minimal bruksmengde

• Svært allsidig og enkelt å bruke

 

Kontakt oss gjerne om det skulle være noen spørsmål.