Kunnskap om gnageratferd er avgjørende for optimal kontroll

News (Nordics)

På grunn av at gnagere utgjør en folkehelserisiko og kan forårsake skade på eiendom er de ofte en stor bekymring for kunder. Husmusen (Mus domesticus), Brunrotte (Rattus norvegicus) og Takrotte (Rattus rattus) er de tre vanligste gnagere i urbane miljøer. Det er viktig å vite hvordan man identifiserer og kontrollerer dem.

En skikkelig inspeksjon er det første trinnet for å kunne utvikle en vellykket plan for integrert skadedyrbekjempelse (IPM).
Når du inspiserer en eiendom, sørg for at du har følgende elementer tilgjengelig:

  • En god lommelykt
  • Mekanikerspeil / teleskopspeil
  • Diverse skrujern
  • Stige
  • Hansker

Du bør helst også ha et diagram over den indre og den ytre bygningsstrukturen. Disse kan brukes til å lage nøyaktige inspeksjonsganger og identifisere potensielt problematiske områder.

Resultatene av en god inspeksjon bør gi:

  • Omfang og alvorlighetsgrad av ingestasjon
  • Identifikasjon av gnagertyper på stedet
  • Kunnskap om plassering av gnagernes reder
  • Kunnskap om områder med høy aktivitet
  • Effektive strategier for kontroll

Når inspeksjonen er fullført bør man informere kunden om omfang og alvorlighetsgrad av av problemet. Informer også om eventuelle sanitære eller strukturelle problemer som må løses for å bekjempe angrepet. Bruk gjerne skriftlige dokumenter, bilder, diagrammer og videoer for å illustrere problemer og løsningene som du foreslår.

Ved å lage en god plan og ha god kunnskap om biologi, økologi og inspeksjonsteknikker, kan man bidra til å holde kundenes bygg fri for gnagere hele året. Lykke til.