Hvordan beskytte virksomheten mot gnagere. Ofte stilte spørsmål

News (Nordics)
Brown rat

Hver høst etter at bladene har falt og insektene begynner å dø av kalde temperaturer, dukker det opp en ny skadedyrtrussel for kommersielle virksomheter: Gnagerne. Foruten at gnagere er veldig plagsomme, så er de også en omfattende utfordring, som forårsaker panikk og støy når kundene opplever problemet i sin bedrift. For å komme i forkant av et potensielt angrep i vintersesongen, forsøker vi i denne artikkelen å svare på noen  vanlige spørsmål om gnageradferd ved kommersielle anlegg.

Går gnagere i dvale?

Ja, gnagertyper i Norden gjør det.

Hvilke type virksomheter har flest tilfeller av gnagerangrep?

Det avhenger av hva som defineres som et angrep. Gnagere er vanlige i butikker, restauranter og lignende, selv om problemene på slike steder kan løses både effektivt og varig. Steder med pågående eller tilbakevendende gnagerproblemer kan inkludere landbruksanlegg og andre produksjonsanlegg.

Hvilken type gnagere er det største problemet for  bedrifter om vinteren? 

Både rotter og mus kan være et problem, men mus er desidert mest utbredt.

Hvor er gnagernes vanligste oppholdssteder i og ved kommersielle anlegg?

Dette avhenger av bygning, geografi, gnagerarter osv. Mus kan for eksempel gjemme seg i vegger, i gamle bokser eller/og i nærheten av varmekilder. Rotter og mus vil også gjemme seg i tak som f.eks. over lysarmaturer og kjølere. Gnagere kan være hvor som helst der det er varmt, tørt og relativt isolert/beskyttet.
 
Har rotter og mus forskjellige atferdsmønstre i vinterperioden?

Hverken rotter eller mus liker kulde, derfor søker de varme og tørre steder i denne perioden. Noe typer av rotter er flinke til å klatre, slik at de kan potensielt nå områder som kanskje ikke er åpenbare hekkeplasser, for eksempel et isolert tak i en lagerbygning.

Kan gnagere ta bolig i kjøretøy?

Ja, det kan de, men det er ikke veldig vanlig, med mindre kjøretøyet er lagret, og ikke brukes over lengre tid. Hvis de tar seg inn i et kjøretøy, kan dyrene skade en rekke ledninger og elektronikk, men de ikke oppholde seg over lengre tid i kjøretøyet.

Hva kan bedrifter gjøre for å beskytte virksomheten mot gnagere?

Forsegle eventuelle hull og sprekker som er store nok til at gnagere kan komme gjennom. Forseglede hull bør forsterkes med et gnagerbestandig materiale og holdes på plass med tetningsmasse. Foruten dette kan man være bevist på å holde dører og vinduer lukket, sjekke gjenstander som har vært ute i en lengre periode før de hentes inn, holde søppel i lukkede beholdere og hindre at matavfall ligger på bakken.

Rat holes alongside timber grain store

Hvorfor bør skadedyrbehandlere håndtere eventuelle gnagerangrep?

Profesjonelle skadedyrbehandlere er bedre rustet til å vite hvor, når og hvordan man bruker gnagermiddel eller andre verktøy for bekjempelse. Skadedyrbehandlere er opplært til å detektere gnageraktivitet som ikke alltid er åpenbar og de har erfaring som gjør at de kan velge passende grep for å redusere gnagerproblemet.
 

Finn ut mer om våre løsninger for gnagerkontroll her

Vi setter også stor pris på om du kontakter oss om det skulle være noen spørsmål.