Hvordan bekjempe gnagere med riktige verktøy

News (Nordics)
Sand in yard

Dristige gnagere er bestandig på jakt etter nye matkilder og husrom, spesielt i tider på året hvor været blir kaldere.

Når du skal bekjempe gnagere, er det innledningsvis viktig å ta rede på hvilken art du har med å gjøre. Hver enkelt gnagerart har sine vaner, habitater og forskjellige behov for vann og mat. Når du har avklart disse, kan du fokusere på effektive strategier for bekjempelse.

I neste steg bør man identifisere gunstige gnagerforhold i omgivelsene det dreier seg om. Hvis det er mulig bør man avskjære skadedyrene fra matkilder, vann og potensielle steder hvor gnagere vil finne det gunstig å etablere bol/reir. Sjekk steder som kloakk, kjellere, søppelhauger, tak, landskapsvegetasjon, byggeplasser osv, for å begrense mulighetene for gnagere å etablere bol'ene sine.

Neste trinn er å velge en produktformulering som passer for din spesifikke utfordring. Syngenta tilbyr allsidige rodenticide-formuleringer, alle med det svært effektive rodenticidet Brodifacoum.

Våre rodenticider har følgende fordeler:

 • De er pålitelige, bare ett enkelt fôr er nødvendig for å bekjempe både rotter og mus
 • De er motstandsbrytende, de gir bevist kontroll over resistente gnagere 
 • De gir høy verdi, de krever mindre åte og mindre arbeid enn andre gnageremidler

I tillegg til dette gir også hvert produkt spesifikke fordeler som skadedyrbekjempere kan bruke for å bekjempe gnagere i forskjellige situasjoner.

Talon®Waxblocks

 • Lang holdbarhet og meget effektiv, spesielt i fuktige eller varme forhold (f.eks i kloakksystemer)
 • Bevist kontroll av motstandsdyktige gnagere
 • Bare en enkel foring er nødvendig for å bekjempe både rotter og mus
 • Enkel mating/foring reduserer eksponering, tid og kostnader
 • Svært allsidig og enkel å bruke.

Talon®Soft/Talon®Soft XT

 • Bevist kontroll av resistente gnagere
 • Bare en enkelt foring er nødvendig for å ta knekken på rotter og mus
 • Enkel mating reduserer eksponering, arbeidskraft og kostnader
 • Raskt og enkel å påføre
 • Lav vekt 

Vi kan i tillegg tilby Talon®Track som er en løsning som gjør det mulig å identifisere og spore gnageraktivitet. Den har samme tiltrekkende smak som Talon®Soft, men uten den aktive ingrediensen. Når den brukes i kombinasjon med Talon®Soft, gir den god kontinuitet ved overgang fra sporing til en kontrollerende fase.

Bekjemp gnagerpopulasjoner med verktøy du og dine kunder kan stole på. For mer informasjon, kontakt oss gjerne her