Effektiv bekjempelse av skjeggkre og sølvkre

News (Nordics)
Skjeggkre på biblioteket

Bevist effektivitet 

Studier har dokumentert at Advion Cockroach Gel gir utmerket kontroll på sølvkre (Lepisma saccharina) og Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata). Laboratorie-prøvene viser 100% effekt av Advion Cockroach Gel innen 7 til 9 dager. 99% gjennomsnittlig reduksjon av skjeggkre-populasjon i feltstudier innen 12 uker (5 kommersielle lokasjoner) og > 90% bare fire uker etter applisering på tre offentlige biblioteker (gjennomsnitt).

  • Ekstremt langvarig effekt, inntil 6 måneder etter påføring
  • Fullstendig kontroll i alle livsfaser som resulterer i vellykket eliminering
  • Domino-effekt (sekundær eliminering)
  • Ideell for bruk i private boliger, samt på kommersielle og offentlige steder
  • Gunstig miljøprofil
  • Rask og enkel påføring

Kort sagt; Advion Cockroach Gel er det beste valget når du ønsker å kontrollere sølvkre og skjeggkre 

Skjeggkre og sølvkre - dødlighet

Vår vinnende kjemi

Indoxacarb, den aktive ingrediensen i Advion Cockroach Gel, aktiveres av metabolske enzymer spesifikke for denne typen insekter. Denne prosessen er viktig fordi metabolsk aktivering gjør at den aktive ingrediensen effektivt kan skille mellom insekter og ikke-målrettede organismer, som for eksempel pattedyr som ikke har disse enzymene.

Forsinkelse i dødelighet, forårsaket av bioaktivering, gjør at skjeggkre som har konsumert preparatet returnerer til sine skjulested og infiserer andre insekter. Dette resulterer i ytterlige signifikante reduksjoner i bestanden via det vi kaller domino-effekt (sekundær eliminering).

Skjeggkre-kontroll

99% reduksjon av skjeggkre-bestanden i denne feltstudioen etter 12 uker med Advion Cockroach Gel.

Kontakt oss gjerne om det skulle være noen spørsmål.

 

Kilde: Anders Aak et al., 2019, Folkehelseinstituttet