Advions overføringseffekt gir grundig skadedyrbekjempelse

News (Nordics)
Advion Cockroach Gel - Overføringseffekt

Når man skal få bukt med kakerlakker, skjeggkre og maur, trenger man produkter som vil spres i hele kolonien for å oppnå maksimal bekjempelse. Med Advion®-geler vil skadedyrene gjøre jobben for deg. Gel'ene har en viss forsinket dødelighet, slik at infiserte skadedyr rekker å returnere til skjulesteder og kolonier og dermed spre stoffet til de andre insektene for en grundig bekjempelse. 

 

Dokumentert kakerlakkbekjempelse med trippel overføringseffekt

Advion Cockroach Gel kan redusere kakerlakkbestanden betraktelig ved hjelp av den tredobbelte overføringseffekten. Dette diagrammet viser prosessen i tre steg:

  • Primær forgiftning: En voksen hannkakerlakk spiser av Advion Cockroach Gel og vil dø etter en liten forsinkelsesperiode. 
  • Sekundær forgiftning: Forsinkelsen gjør det mulig for kakerlakken å spise gelen, for så å returnere til reiret og spre giften til de andre kakerlakkene. Når en fullvoksen hann som har spist av gelen, ble plassert sammen med 50 nymfer i første stadium, viser studier at 76 % av nymfene var døde etter 72 timer.
  • Tertiær forgiftning: Disse døde nymfene ble så plassert sammen med 20 andre voksne hanner, hvor 81 % av hannene var døde etter 72 timer.1
Advion Cockroach Gel Transfer

Disse tre stegene som gjør at Advion Cockroach Gel kan spre seg i hele kakerlakkbestander, kalles horisontal overføring, og dette er mulig på grunn av insektenes spesifikke atferd. 

  1. Koprofagi: Inntak av giftig avføring fra andre individer 
  2. Emetofagi: Inntak av giftige ekskreter fra de døende kakerlakkene 
  3. Nekrofagi: Inntak av døde kakerlakker som har Advion-gel i seg 

Unge nymfer og gravide hunnkakerlakker holder seg stort sett til skjulestedet, mens nymfer i senere stadier og fullvoksne hanner går ut på jakt etter mat – så det er disse som vil ta med seg det giftige åtet tilbake til skjulestedene. Ved hjelp av disse tre måtene å spre insektmiddelet på – fra insektene som er mer aktive og synlige, til resten av bestanden – er det mulig å utslette kakerlakkbestander i skjulte områder i hus, restauranter eller andre steder. Slike skjulesteder kan ofte være vanskelige eller umulige å finne og behandle direkte, noe som gjør denne metoden helt essensiell for å bli kvitt problemet.

Advion Landingsside
Besøk vår landingsside, hvor du får all informasjon du trenger om Advion produktene våre
 

Effektiv bekjempelse av skjeggkrekolonier 

Advion Cockroach Gel er svært velsmakende for skjeggkre, som kan ødelegge verdifulle dokumenter og redusere verdien på eiendommen din. Skjeggkre vil innta en dose av Advion-åtet før de fører det med seg tilbake til skjulestedene sine og utløser sekundær forgiftning ved å overføre giften til andre skjeggkre i alle livsstadier. I forsøk utført i laboratorier hadde Advion Cockroach Gel oppnådd 100 % effekt innen det var gått 7 til 9 dager.2

Forsøk  i laboratorier med Advion Cockroach Gel viste 100 % effekt på skjeggkre innen 7 til 9 dager.2

Også maurbestander bekjempes grundig  med horisontal overføring

Advion Ant Gel gir en grundig bekjempelse av maurbestander ved hjelp av horisontal overføring (også kjent som trophallaxis). Etter at en arbeidermaur inntar en dose av åtet, vil den lille forsinkelsen i dødelighet bety at arbeideren kan gå tilbake til kolonien flere ganger og aktivt mate og overføre gelen til andre individer, inkludert andre arbeidermaur, larver og dronningen(e). Dette fører etter hvert til komplett utryddelse av hele kolonien og dronningen(e).

Med Advion-geler vil kakerlakkene og maurene gjøre jobben for deg. Dette klippet demonstrerer hvordan trippel overføringseffekt og horisontal overføring fungerer.

 

1 Buczkowski et al., J. Econ. Entomol. 101(3): 894–901 (2008)

2 Studynumber: PPME19512 & 19513