Advion utrydder effektivt skjeggkre- og sølvkrepopulasjoner

News (Nordics)
Sølvkre

Advion Cockroach Gel er en nyskapende tilnærming som har blitt utviklet for å effektivt minske skjeggkrepopulasjoner, og produktet gjør det på rekordtid. Resultatene gir optimisme til både skadedyrbransjen og samfunnet som helhet. Bilde av sølvkre (Lepisma saccharina)  

Advion Cockroach Gel er enkelt å bruke. Produktet plasseres strategisk langs vegger, lister og andre strategiske plasseringer. Skjeggkre og sølvkre som er tiltrukket av åtet, konsumerer insektmiddelet som raskt tar livet av dem. Forsker Anders Aak i Folkehelseinstituttet bekrefter metoden gjennom flere vellykkede laboratorietester.

"Vi har observert at forgiftet åte effektivt utrydder skjeggkreene. Ved å spre åtet på flere steder i leiligheter eller hus, samtidig som vi fjerner annen konkurransemat, observerer vi en markant reduksjon på svært kort tid," sier Aak.

Hele 90% reduksjon etter 6 uker

Advion Cockroach har vist seg svært effektivt, og bekjempelsesmetoden muliggjør nå en reduksjon på 85-90 prosent av skjeggkreene innen seks til tolv uker. Selv om fullstendig utryddelse ikke kan garanteres på grunn av skjeggkreens lange livssyklus, vil bestanden bli såpass redusert at den ikke lenger utgjør et problem, ifølge Aak.

"Giften er trygg for mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr vil skadedyrbehandlere likevel være ekstra forsiktige," påpeker han.

Skjeggkre-kontroll

 

Unikt samarbeid for en effektiv løsning

Siden det første tilfellet av skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013, har antallet tilfeller økt betydelig. Norsk Hussopp Forsikring, Folkehelseinstituttet og en faggruppe fra skadedyrbransjen har samarbeidet for å finne løsning på problemet.

"Det har vært et unikt samarbeid på tvers av bransjen hvor målet har vært å få konkrete håndfaste bekjempelsesmetoder. Som en del av vårt samfunnsansvar har vi gitt betydelig økonomisk støtte til prosjektet. Det er med stor glede vi nå informerer om en effektiv og kostnadsbesparende metode for bekjempelse," uttaler fagsjef Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Råd mot skjeggkre

Norsk Hussopp Forsikring gir også råd for å hindre spredning av skjeggkre. De anbefaler å unngå å ta med seg skjeggkre hjem ved å pakke ut nye ting utendørs og kaste emballasjen umiddelbart. For de som allerede har skjeggkre i huset, foreslås tiltak som bruk av limfeller, hyppig støvsuging, fjerning av gjemmesteder og redusering av fuktige forhold i boligen.

Advion Cockroach Gel gir håp om å effektivt takle skjeggkre- og sølvkreproblemet, og markant redusere bestander både i private husholdninger og i kommersielle virksomheter.

Kontakt oss gjerne om det skulle være noen spørsmål.