Viktigheten av integrert skadedyrbekjempelse på gårdsbruk

News (Nordics)
IPM on farms for contented livestock

Fra å plage dyrene til å spre sykdom – fluer, gnagere og andre skadedyr kan forårsake enorme problemer for produktiviteten og lønnsomheten til gårder med husdyr som kyr, fjærfe og griser. Ved å kombinere miljøfaktorer (som god hygiene) med effektive produkter som et ledd i en strategi for integrert skadedyrbekjempelse, kan skadedyrbekjempere øke sine muligheter til å holde gårdsbruk så frie for skadedyr som mulig.

Hold det rent
Et av de første skrittene mot å eliminere skadedyrbestander er å skape et ugjestmildt miljø for dem. Det er mye kundene selv kan gjøre for å bidra til å holde skadedyrbestander nede, for eksempel ved å;

 • Holde fuktighetsnivået lavt
 • Rengjøre hver 7.–10. dag
 • Vedlikeholde vannsystemet
 • Forhindre høye temperaturer
 • Holde rom og beholdere med matkilder lukket og sikret
 • Fjerne knuste egg og døde fugler daglig på fjærfefarmer
 • Bruke avskjerming og netting for å holde fluer unna områder med dyr
 • Forhindre skadedyrs tilgang til ynglesteder
 • Fjerne potensielle ynglesteder

Bruk pålitelige produkter
Hygieniske omgivelser er bare halve løsningen i kampen mot skadedyr på en gård. I en strategi for integrert bekjempelse kreves det også effektive produkter for å desimere og holde nede skadedyrbestander. 

Kunder som må håndtere gnagerangrep, trenger et effektivt gnagermiddel som kan brukes i flere ulike situasjoner med virkestoffet brodifakum. Syngenta tilbyr gnagermidlene Talon®PelletsTalon®SoftTalon®M og Talon®Waxblocks for å møte ulike behov for bekjempelse av gnagere. Talon®Pellets er svært effektivt under tørre forhold, mens Talon®Waxblocks er mer holdbart og fungerer godt i fuktige omgivelser. For raske og presise anvendelser bør du bruke den pasta-aktige formuleringen Talon®Soft.

Alle disse løsningene har egenskaper som;

 • Tiltrekker gnagere med en svært velsmakende formulering
 • Bekjemper alle antikoagulant-resistente gnagere
 • Krever mindre åte enn de fleste andre gnagermidler

Husdyr som ikke plages av skadedyr, er sunnere og mer produktive, og sparer tid og penger for kundene. Ved å ta de riktige hygiene- og bekjempelsesvalgene kan du gjennomføre en bekjempelsesstrategi for bønder som effektivt eliminerer flue- og gnagerbestander. 

For mer informasjon kan du kontakte din Business Manager i Norge.

 

For Life Uninterrupted

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Talon® og Syngenta-logo er varemerker for et selskap i Syngenta-konsernet.