Introduksjon av Advion® Gel Baits opplæringsmoduler

Introduksjonsvideo av Advion® opplæringsmoduler. Videoen skisserer det overordnede læringsrammeverket og leder deg gjennom kurset og de fem modulene.

Videoen forklarer hvordan Advion® åte gir deg kontroll over de viktigste artene av maur og kakerlakker, og hvordan du på best måte utnytter produktene. "

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.