Gel-åter tar bekjempelse av kakerlakker til et nytt nivå

News (Nordics)

Siden én hunn av tysk kakerlakk og avkommet kan produsere en halv million nye kakerlakker innen det har gått ett år, tar det ikke lang tid for denne arten å bli en hodepine for skadedyrbekjempere. For å hindre at et par kakerlakker raskt mangedobler seg og danner en koloni, bør de mest effektive verktøy tas i bruk for å bekjempe disse imponerende produktive skadedyrene.

Siden 1990-årene har gelåter blitt noen av de mest effektive og foretrukne produktene for bekjempelse av kakerlakker. Advion® Cockroach Gel fra Syngenta inneholder en svært velsmakende formulering med et lite miljøskadelig virkestoff, indoksakarb. Formuleringen har en unik evne til å strømme gjennom en kakerlakk-bestand på to nivåer – sekundær og tertiær forgiftning – for effektivt å overvinne reproduksjonspotensialet til tyske kakerlakker.

Hva er tertiær forgiftning?
Tertiær forgiftning (eller overføring) er en type horisontal overføring av insektmiddel. Horisontal overføring skjer når insektmiddel overføres mellom individer i samme bestand. Forskning har vist at en primær donor kan overføre et virkestoff til primærmottakere, som i sin tur blir sekundære donorer. For eksempel kan en enkelt voksen kakerlakk innta en dødelig dose Advion® Cockroach Gel og utrydde mange nymfer (sekundær dødelighet). Disse nymfene blir da donorer og kan utrydde andre kakerlakker (tertiær forgiftning).

Hva fremmer overføring mellom tyske kakerlakker?
Det er tre hovedmekanismer som bidrar til effektiv overføring av insektmidler blant kakerlakker:

  • Koprofagi er inntak av avføring. Kakerlakknymfer spiser gjerne avføring fra eller på andre kakerlakker
  • Nekrofagi er inntak av døde kakerlakker
  • Emetofagi er inntak av ekskreter fra døende kakerlakker

Alle tre mekanismene bidrar til å spre indoksakarb gjennom kakerlakk-bestanden. Siden indoksakarb er langsomtvirkende, kan døende kakerlakker bli vandrende åtestasjoner når de vender tilbake til tilfluktsstedene sine, og kan dele produktet med stadier som er vanskelige å nå, nymfer og gravide hunner, som ofte holder seg i skjul i sprekker og revner.

Advion® Cockroach Gel er svært attraktivt og velsmakende for mange kakerlakkarter, og kan dermed brukes i programmer for integrert skadedyrbekjempelse både i boliger og næringseiendommer. Dette gjør Advion® Cockroach Gel til et verdifullt verktøy for å bekjempe vanskelige angrep og utrydde alle kakerlakker på kundenes eiendommer.

For mer informasjon kan du kontakte din Business Manager i Norge.

 

For Life Uninterrupted

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Advion® og Syngenta-logo er varemerker for et selskap i Syngenta-konsernet.