Fokus på formuleringer – for en mer problemfri og effektiv skadedyrbekjempelse

Technical Articles
Focus on formulation

FoU-arbeidet som Syngentas teknologiteam legger i hvert eneste produkt for skadedyrbekjempelse, er detaljert og tidkrevende. Gjennom arbeidet lærer temaet mye om insekters atferd fra Syngentas teknikere i felten.

– Når du gjør noe du virkelig liker, er ikke tidsbruken noe problem,

" – Når du gjør noe du virkelig liker, er ikke tidsbruken noe problem," sier tidligere Senior Production Application Specialist Anne Silva. "– Å jobbe med produkter for skadedyrbekjempelse gjør at vi må være tålmodige og kreative."

Mikrokapsler

Syngentas teknologiteam har brukt mye tid på å teste produkter mot mygg, for å sikre at insektene enkelt kunne finne og transportere mikrokapslene (blå) for å oppnå maksimal effekt.

" – Jeg jobbet med en formel mot mygg og tok bilder som viste at partiklene med virkestoff falt ned i sprekker," forteller Silva videre. " – Jeg oppdaget at mygg ikke går inn i sprekker, fordi de er flygende insekter. De må kunne lande på virkestoffet og plukke det opp."

– Effektiv skadedyrbekjempelse – én dråpe, én kapsel og ett korn av gangen.

Silva sier at teamet lærer noe nytt om insekter og skadedyrbekjempelse hver dag, noe som har medført en følelse av tilhørighet med skadedyrbekjemperne som arbeidet deres til syvende og sist er til gagn for. " – Hvert medlem av teamet er opptatt av å hjelpe skadedyrbekjemperne til å bli så effektive som mulig – én dråpe, én kapsel og ett korn av gangen."

Forskning og utvikling, samt grundig testing av produktene våre hjelper oss å sikre at våre kunder kan leve sine liv uforstyrret av skadedyr.

 

© 2023 Syngenta. Les og følg alltid instruksene på etiketten. Noen produkter er kanskje ikke registrert for salg eller bruk i alle områder eller land, og/eller kan ha krav til bruken som er spesifikke for slike områder eller land. Forhør deg med din lokale rådgivningstjeneste for å sikre registrering og korrekt bruk. Varemerkene og tjenestemerkene som vises eller på andre måter brukes her, tilhører et selskap i Syngenta-konsernet.