Færre fluer, mer fornøyde husdyr med Advion® Fly Granular bait

News (Nordics)
Fornøyde kyr

Oslo, 05. mai 2023.

Færre fluer, mer fornøyde husdyr: den nye stressreduserende innovasjonen heter Advion® Fly Granular bait

  • Bruksklart åte: effektivt mot voksne fluer, noe som forhindrer formering
  • Unik og original virkemåte (motvirker resistens)
  • Selektiv overfor ikke-målorganismer
  • Velegnet for integrert bekjempelse av plagsomme fluer
  • Utmerket toksikologisk profil (de spesielle fellene kan brukes både utendørs og innendørs)
  • Brukervennlig løsning
  • Velsmakende for fluene og med langvarig effekt


Bondens førstevalg mot plagsomme fluer: Advion® Fly Granular bait er en innovativ løsning fra Syngenta, i form av et åte med 0,5 prosent virkestoff (indoksakarb).

Husfluer (Musca domestica) står i en særstilling blant de ulike insektene som plager husdyr. Disse skadeinsektene finner et gunstig miljø på gårdsbruk med dyrehold, der de forårsaker ubehag, stress og til og med sykdommer for angrepne dyr. Dette påvirker ikke bare dyrenes vektøkning, men også eggproduksjonen til fjærkre. I tillegg fører husfluer på gårder til økt risiko for bakterieforurensning av melk.

Fluene formerer seg ekstremt raskt og sprer seg lett på gården, på grunn av de gunstige temperatur- og fuktighetsforholdene samt den store tilgangen på mat for larver og voksne individer. Av denne grunn er voksne individer det første målet i en rasjonell plan for fluebekjempelse, siden hunnene kan legge flere hundre egg i løpet av sin korte levetid på bare noen få uker. Ved å eliminere ett enkelt voksent individ forhindrer man dermed at hundrevis av larver fødes i avfallet fra dyrene, og i sin tur blir langt mer komplisert å få bukt med. Advion® Fly Granular bait er utviklet av Syngenta som et åte med 0,5 prosent av virkestoffet indoksakarb, og er derfor en kjærkommen nyhet i bekjempelsen av voksne fluer.

Unikt, originalt og effektivt
Indoksakarb er det eneste kommersielle insektmiddelet på markedet som tilhører den kjemiske klassen oksadiaziner. Dette virkestoffet er spesielt effektivt mot voksne fluer, takket være evnen til å lukke natriumkanalene i nervefibrene (eller aksonene) og forstyrre deres fysiologiske funksjoner. Etter å ha inntatt middelet begynner insektet å miste koordineringsevnen, før det noe senere lammes og deretter dør. Dette gjør at fluene først dør etter at de har fjernet seg fra fellene og dyrene. I ulike laboratorietester har Advion® Fly Granular bait vist seg å være mye mer attraktivt for fluene enn referansestandardene i åtemarkedssegmentet, noe som sikrer god og varig bekjempelse på inntil 100 prosent i løpet av bare 48–72 timer.

Bruk
Advion® Fly Granular bait bør spres både inne i og utenfor bygningene på gården ved bruk av spesielle hengende stasjoner som er utformet for å oppbevare åtet på en egnet måte. For best mulig resultat må hver åtestasjon plasseres slik at den kontrollerer en overflate på 20 kvadratmeter, fortrinnsvis nær stedene der det er mest fluer, slik som vinduer og drikketrau. I hver åtestasjon legges en dose som tilsvarer cirka 2 gram per kvadratmeter grunn som skal kontrolleres. Åtet er svært tiltrekkende for fluene og har god holdbarhet, og kan derfor om nødvendig etterfylles uten at produktet trenger å skiftes ut fullstendig.

Advion® Fly Granular bait selges i 2 kg bokser.