En tøff gjeng med kakerlakker

Charles Said-Vassallo @commercialpest viser oss et eksempel på et omfattende kakerlakkangrep i et privathjem.
Forestill deg tilværelsen sammen med disse uhygieniske skadedyrene? Det er på tide å ta kontroll med Advion® Cockroach!
Produktet kombinerer en meget attraktiv, proprietær gelformulering med en kraftig, aktiv ingrediens.
Kakerlakker kan ikke motstå kombinasjonen, og selv de tøffeste angrepene blir raskt kontrollert.

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.