Casestudie: Bobenheim-Roxheim, Tyskland - sommeren 2018

I mer enn to år har tilværelsen for innbyggerene i en liten landsby i Tyskland blitt forstyrret og.påvirket av en superkoloni med maur.

Forsøk på å kvitte seg med maurene mislyktes lenge.
Og det var på tide at problemet ble tatt hånd om.

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.