Casestudie: Bobenheim-Roxheim del 2 - Maur superkoloni

I møte med en koloni av maur i Bobenheim-Roxheim, er det på tide for beboerne å finne ut hva de må gjøre for å løse problemet.

De møtes for å vurdere en plan. Vil de bli enige om å få tak i et team av skadedyrbekjempere for å ta kontroll?
Og i så fall, vil anvendelsen av Advion fungere der andre produkter har mislyktes?

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.