Advion® Opplæringsmodul: Påføring

I denne modulen ser vi på Advion® Ant og Cockroach ulike påføringsteknikker.

Vi veileder deg gjennom sikkerhetsinstruksjoner og anbefalt dose Advion® Ant og Cockroach åte, avhengig av infestasjonsgraden. 

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.