Advion® Opplæringsmodul: Inspeksjon

I denne modulen veileder vi deg gjennom en inspeksjon og hvor du mest sannsynlig finner kakerlakker og maur.

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.