Advion® Opplæringsmodul: Horisontal overføring, sekundær og tertiær utryddelse

I denne modulen fokuserer vi på horisontal overføring, sekundær og tertiær utryddelse.

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.