Advion® Opplæringsmodul: Bioaktivering

I denne modulen ser vi på bioaktiveringen i Advion® Ant og Cockroach åte og hvordan metabolsk aktivering fungerer i fire trinn.

KUN FOR PROFESJONELT BRUK: VÆR VARSOM NÅR DU BRUKER BIOSIDER. LES ALLTID ETIKETT OG PRODUKTINFORMASJONEN FØR BRUK.
® og TM er registrerte varemerker for Syngenta Group Company. © 2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Sveits.