Advion® Fly Granular bait: spesialisten mot fluer på gårdsbruk

Technical Articles
Glade husdyr

Indoksakarb er med sin originale virkemåte et effektivt verktøy for å bekjempe plagsomme fluer, også populasjoner som har blitt resistente overfor andre virkestoffer.

I tillegg til god ernæring og om nødvendig godt helsestell er det et primært mål for bønder å sørge for at dyrene deres har det så komfortabelt som mulig. Siden alt stress fører til produktivitetstap, er alle former for mottiltak viktige for å unngå skader. I tillegg fordrer dagens regelverk for dyrevelferd at oppdrettere tar i bruk de mest egnede løsningene for å sikre dyrene best mulig komfort både av hensyn til produktiviteten og av etiske grunner.

fly

Husfluer (Musca domestica) er en hovedkilde til stress for buskap, og på gårder finner de optimale forhold hva mattilgang, temperaturer og fuktighet angår. Faktisk legger denne arten det største antallet egg i temperaturer på mellom 25 og 30 °C, og når en hunnflue legger 120 egg per stykke husdyrmøkk, kommer antallet opp i flere hundre på få uker. Husfluepopulasjoner kan derfor utvikle seg med en forbløffende hastighet og gjøre belastningen uutholdelig bare etter noen få reproduksjonssykluser, både med tanke på stress for dyrene og av sanitære grunner.

Forebygging: en helt nødvendig målsetting
Fluenes store reproduksjonspotensial gjør at bekjempelsen må planlegges med sterk vekt på forebyggende tiltak. De mest egnede strategiene for å holde bestandene nede må iverksettes hurtig, med en gang miljøforholdene er gunstige for oppblomstring av skadeinsektene. For å nå dette målet anbefaler Syngenta Advion® Fly Granular bait, det innovative åtet med 0,5 prosent indoksakarb, et virkestoff med unike og originale egenskaper.

Advion® Fly Granular bait: effektivt under alle forhold
Advion® Fly Granular bait har visse sterke tekniske fordeler. Den første er at åtet er svært tiltrekkende for fluer, en egenskap som bekrefter middelets rolle som den tekniske referansen på markedet. Videre sørger den originale sammensetningen for en enestående stabilitet og langvarig god bekjempelse. Den neste fordelen er den særegne og spesifikke virkemåten til indoksakarb, et virkestoff som dreper 100 prosent av fluene som eksponeres for åtet. Dette imponerende resultatet oppnås vanligvis i løpet av bare 48–72 timer under laboratoriebetingelser. Indoksakarb er også en effektiv resistensbryter samtidig som Advion® Fly Granular bait utviser høy selektivitet overfor organismer utenfor målgruppen. Dette gjør middelet til en velegnet løsning for integrerte programmer for bekjempelse av husfluer. Den siste fordelen er indoksakarbs utmerkede toksikologiske profil, som gjør det mulig å bruke middelet både utendørs og innendørs, og dermed utvider området for utplassering av disse åtene.

IPM on farms for contented livestock

Slik bruker du Advion® Fly Granular bait
Advion® Fly Granular bait selges i bokser med 20 pakker, og hver pakke inneholder 500 gram av produktet, som utelukkende må brukes i egnede åtestasjoner. For å oppnå maksimal, ensartet bekjempelse må det plasseres én åtestasjon per 20 kvadratmeter gulvplass, fortrinnsvis nær stedene der det er mest fluer, som ved vinduer og drikketrau. Vi anbefaler to gram åte per kvadratmeter i hver enkelt stasjon. Med én pakke Advion® Fly Granular bait er det dermed mulig å kontrollere cirka 250 kvadratmeter. Den innovative virkemåten til indoksakarb gjør at det nesten ikke forekommer døde fluer i åtestasjonene. Dette sikrer optimal renslighet for systemet og gjør det enkelt for oppdretterne å håndtere stasjonene og fylle på med nytt åte uten å måtte skifte dem ut, dersom det er nødvendig.

Indoksakarb: resistensbrytende innovasjoner
Gjentatt bruk av virkestoffer med samme virkemåte har over tid skapt resistente populasjoner av husfluer. Dette har gjort bekjempelsen av dem enda mer komplisert. For å møte dette kritiske problemet har indoksakarb en original virkemåte som er helt annerledes enn de vanligste løsningene som er tilgjengelig på markedet. Indoksakarb er nemlig det eneste tilgjengelige middelet for bekjempelse av husfluer i den innovative kjemiske gruppen oksadiaziner.

Når skadeinsektene inntar indoksakarb, lukkes nervefibrenes natriumkanaler. Dette forhindrer fibrene fra å fungere normalt og gjør at insektene lammes og dør. Kort tid etter inntaket av Advion® Fly Granular bait mister husfluer gradvis koordineringsevnen og blir etter få timer fullstendig lammet.

Advion® Fly Granular baits selektivitet overfor ikke-målorganismer skyldes det faktum at indoksakarb må omdannes til en bestemt metabolitt for å være effektivt. Prosessen forårsakes av enzymene i fluenes eget fordøyelsessystem. Disse enzymene modifiserer indoksakarbets struktur ved å fjerne karbometoksygruppen som gjør insektmiddelet biologisk aktivt. Dette tar en viss tid, slik at fluene normalt dør etter at de har fjernet seg fra åtestasjonene med Advion® Fly Granular bait, men borte fra husdyrene.

Advion® Fly Granular bait er foreløpig godkjent for bruk i Sverige og Danmark. Mer informasjon om produktet finner du her