Advion Ant + Outcast Ant motvirker maur-migrasjoner

News (Nordics)
Svartmaur

Høye sommertemperaturer kan utløse tidligere og mer langvarig migrasjon av svartmaurkolonier. Store masser av bevingede dronning-maur vil da potensielt jakte etter nye gjemmesteder – noe som er bekymringsfullt  for skadedyrbekjempere og deres kunder.

Heldigvis så har profesjonelle skadedyrbekjempere nå fått anledning til å bruke både Advion® Ant gel og Outcast Ant Bait station i en kombinasjon for å fullstendig kontrollere maurproblemer i både hjem og hos bedrifter. Outcast Ant vil da kunne benyttes som oppfølgingsbehandling hvor man etterlater Outcast Ant hos kunder og de kan ta dette i bruk om og når det skulle være nødvendig.

Outcast Ant Bait station er en frittstående og bruksklart åtsystem med Syngentas bransjeledende gelåte Advion. Advion inneholder Indoksakarb, noe som gjør Outcast Ant høyst effektiv for å bekjempe maurproblemer.

Outcast Ant Gel forpakning

 

Outcast Ant Bait station er det eneste profesjonelle produktet som er lovlig tilgjengelig for amatørbruk, dette gir skadedyrbekjempere stor fleksibilitet og tilbyr husholdninger en enkel, og effektiv på maurproblemer.

Åtestasjonen er enkel å bruke og aktiveres umiddelbart ved å rive av en flik og deretter klemme Advion-gel inn i agnkammeret.

Strategisk plassering i problemområder, gir sultne maur enkel tilgang til Advion-agnet inni stasjonen.

Advion-åtet i stasjonen forblir fuktig og attraktivt for maur – og bidrar til effektiv kontroll av maurkolonier.

Når mauraktiviteten opphører kan åtestasjonen kastes – det vil ikke være rot eller agn igjen på stedet. Outcast Ant leveres i en pakke med tre åtestasjoner, som hver inneholder fire gram gel-åte.

 

Slik bruker man Outcast Ant Bait station

Slik gjør du

 

Attraktivt åte

Nøkkelen til Outcasts optimale effektivitet er Indoksakarb. Dette aktive stoffet er svært attraktivt for arbeidermaur, som etter å ha spist stoffet, fører det med seg tilbake til redet. I redet øverføres åtet raskt til andre maur, til dronningen og til larvene, noe som etterhvert gir total spredning i maurkolonien.

Svartmaur
 

Stoffet Indoksakarb målretter seg spesifikt mot skadedyr. Det blir kun dødelig når det blir inntatt, og aktiviseres av spesifikke enzymer som forekommer naturlig i maurens tarm - det forekommer en prosess med bioaktivering.

Kjæledyr og ikke-målorganismer har ikke dette spesifikke tarmenzymet, og vil derfor være upåvirket av åtet. 

Laboratorieforsøk har konsekvent vist meget effektiv kontroll av maurkolonier allerede etter seks dager med bruk av Outcast Ant Bait Station.

I fullskala forsøk i hus med alternative matkilder tilgjengelig, viste resultater at Outcast, som var plassert vekk fra reiret, fortsatt var høyst attraktiv for maur og full kontroll kunne oppnås innen 10 dager.

Outcast Ant Bait station er svært effektiv mot de vanligste artene av maur i Norden, inkludert den svarte hagemauren (Lasius niger). Forsøk har også vist effektiviteten av åtet på argentinske maur (Linepithema humile), spøkelsesmaur (Tapinoma melanocephalum) og de stadig mer utfordrende superkoloniene av invasive hagemaur (Lasius neglectus) - avbildet nedenfor.

Maur i tre
 

Outcast Ant Bait station kan brukes både innendørs og utendørs.

Egnede åtepunkter avdekkes mest effektivt av profesjonelle skadedyrbekjempere, og Outcast bør benyttes som en del av en overordnet strategi for bekjempelse av maurproblemet. Fullstendig bruksanvisning følger med ved kjøp av åtestasjoner.

Outcast Ant Bait station er tilgjengelig for skadedyrbekjempere direkte fra våre distributører, Trinol AS (DK), Berner Ltd.(FI), Vilofarm Norway (NO) og Vilofarm AS (DK). Outcast Ant Bait station tilbyr skadedyrbekjempere mulighet for økt salg og effektivitet, samt å sikre fullstendig kundetilfredshet når det kommer til kontroll av maurproblemer.

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål i forbindelse med Outcast Ant Bait Gel station.