Wegmieren onder controle houden.

Charles Said-Vassallo @commercialpest bestrijdt deze plaag van wegmieren (Lasius niger) met Advion® Mieren Gel. Hier zie je heel goed hoe smakelijk ze de gel vinden. Binnen enkele seconden storten de werkmieren zich op de gel. Vervolgens gaan de werkmieren terug naar de kolonie, waar ook de larven en koningin gevoed worden met de gel. Het resultaat is een betrouwbare, breedspectrum mierenbestrijding.

PRODUCTEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK: GEBRUIK BIOCIDEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. ®
en TM zijn handelsmerken van ondernemingen van de Syngenta Group. ©2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland.