Cookies Policy


Cookiebeleid voor www.syngenta.com

Versiedatum 1 April 2021 

www.syngenta.com (in dit Cookiebeleid verder aangeduid als “onze website”) wordt beheerd door Syngenta Crop Protection B.V., kantoorhoudende aan Jacob Obrechtlaan 7a, 4611 AP Bergen op Zoom en Syngenta Seeds B.V., statutair gevestigd aan Westeinde 62, 1601 BK Enkhuizen 

(in dit Cookiebeleid verder aangeduid als “Syngenta”, “wij/we”, “ons/onze”).  

Net zoals andere websitebeheerders gebruiken we cookies om de gebruikers van onze website de beste ervaring te bieden. Hieronder geven we nadere informatie over de cookies die wij gebruiken, voor welk doel we die gebruiken, hoe gebruikers deze cookies op een apparaat kunnen accepteren, weigeren en verwijderen, alsmede links naar ons Privacybeleid en links naar het cookiebeleid en privacybeleid van relevante derde partijen.  

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn tekstbestandjes die een website op het apparaat van een gebruiker plaatst wanneer die de website bezoekt. Dankzij cookies herkent een website het apparaat van de gebruiker als die de volgende keer de website bezoekt.  

Toestemming: 

Wij hebben alleen voor bepaalde cookies toestemming van de gebruiker nodig. Wij mogen zonder toestemming van de gebruiker cookies op het apparaat van een gebruiker opslaan, mits deze cookies strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben we toestemming van de gebruiker nodig voordat wij de cookies op het apparaat mogen plaatsen. 

Hoe kunnen gebruikers cookies accepteren, weigeren of verwijderen? 

Als gebruikers onze website bezoeken krijgen zij een banner te zien, waarbij het niet uitmaakt welk type apparaat of welke browser zij gebruiken. De banner geeft de optie om cookies te accepteren of te weigeren (met uitzondering van de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website). Gebruikers kunnen hun cookie-instellingen ook op elk moment wijzigen als zij op onderstaande link klikken. Gebruikers kunnen dan (via het aan- of uitvinken van selectievakjes) aangeven welke cookies zij wel/niet (meer) wensen te ontvangen. 

Gebruikers kunnen browsegegevens (inclusief cookies) uit hun browser verwijderen volgens de opties en instructies van hun browser

Onze website maakt ook gebruik van cookies van derde partijen (bijv. Google Analytics). Op onze website hebben wij links geplaatst die verwijzen naar het cookiebeleid en privacybeleid van de derde partij, zodat de gebruiker kan zien op welke manier de derde partij de cookiegegevens gebruikt. We ontvangen en gebruiken soms ook gegevens uit de cookies van derde partijen voor de doeleinden die in onderstaande Cookietabel worden toegelicht. 

Onze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies: 

Strikt noodzakelijke cookies zijn cookies die een website nodig heeft om naar behoren te werken. Dit zijn functionele cookies die nodig zijn om de gebruiker toegang te geven tot functies of diensten van de website. Voor het plaatsen van dit soort cookies op het apparaat van de gebruiker is geen toestemming van de gebruiker vereist. 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de voorkeurstaal van de gebruiker. Dit kunnen cookies zijn van de eerste partij of de derde partij (zie definities hieronder). Voor het plaatsen van dit soort cookies op het apparaat van de gebruiker is toestemming van de gebruiker vereist. 

Statistische cookies maken analyse of meting mogelijk van het gedrag van de gebruiker op de website, waaronder het meten van de impact van advertenties en het analyseren daarvan wanneer de gebruiker op iets klikt. Deze cookies verzamelen en rapporteren gegevens om de website te verbeteren en om websitebeheerders inzicht te geven in het gebruik van bezoekers van de website. Dit kunnen cookies zijn van de eerste partij of de derde partij (zie definities hieronder). Voor het plaatsen van dit soort cookies op het apparaat van de gebruiker is toestemming van de gebruiker vereist. 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Deze cookies volgen het browsegedrag van de gebruiker en slaan gegevens hierover op. Op basis van deze cookies kan een specifiek gebruikersprofiel worden ontwikkeld, zodat een website advertenties kan tonen die relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Dit kunnen cookies zijn van de eerste partij of de derde partij (zie definities hieronder). Voor het plaatsen van dit soort cookies op het apparaat van de gebruiker is toestemming van de gebruiker vereist. 

Eerstepartij- en derdepartijcookies: 

Eerstepartijcookies zijn cookies die wij (Syngenta) vanaf onze website plaatsen op het apparaat van de gebruiker.  

Derdepartijcookies zijn cookies die via bepaalde functies op onze website door een niet-Syngenta-entiteit (een “derde partij”) worden geplaatst op het apparaat van een gebruiker. De gegevens die via deze cookies worden verkregen worden beheerd door de derde partij. Wij (Syngenta) kunnen echter ook informatie gebruiken die uit derdepartijcookies is verkregen (bijv. Google Analytics).  

Sessie- en permanente cookies:  

Sessiecookies bevatten gegevens die in een tijdelijk geheugen worden opgeslagen en die na het bezoek aan de website of na het afsluiten van de webbrowser worden verwijderd. Sessiecookies bevatten gegevens die de gebruiker heeft ingevoerd en volgen het gedrag van de gebruiker binnen de website. 

Permanente cookies blijven opgeslagen op het apparaat van de gebruiker gedurende de periode die in onderstaande Cookietabel is aangegeven.  

Persoonsgegevens: 

Sommige cookies op onze website bevatten persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker.  

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid dat beschikbaar is op [link]. Wij verwijzen naar ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen. 

Voor derdepartijcookies verwijzen wij naar het cookiebeleid en het privacybeleid van de betreffende derde partij. U kunt deze vinden via de links in onderstaande Cookietabel. 

Internationale overdracht van persoonsgegevens: 

We dragen persoonsgegevens over naar ontvangende organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals in onderstaande Cookietabel aangegeven. Deze overdracht vindt altijd plaats in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor internationale gegevensoverdracht. Meer informatie is beschikbaar op klik hier

VS: We nemen passende maatregelen om te waarborgen dat persoonsgegevens die worden overgedragen aan externe organisaties in de VS, goed worden beschermd en zien erop toe dat de ontvangende organisatie zich houdt aan standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie is beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en. 

Syngenta-groep: We dragen persoonsgegevens over aan Syngenta-groepsmaatschappijen buiten de EER, waaronder onze moedermaatschappij, Syngenta AG, die is gevestigd in Zwitserland. We zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan Syngenta-groepsmaatschappijen over te dragen, omdat deze landen door de Europese Commissie zijn aangemerkt als landen met een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens of omdat we binnen de groep overeenkomsten hebben inzake gegevensoverdracht waarin de standaardbepalingen voor beveiliging van gegevensoverdracht zijn opgenomen, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Meer informatie over deze overeenkomsten vindt u hier:  

Internationale overdracht van persoonsgegevens door derde partijen: 

Informatie over internationale overdracht van persoonsgegevens door derde partijen zoals in dit Cookiebeleid genoemd, kunt u vinden in hun respectieve privacybeleid via de links in onderstaande Cookietabel. 

Cookietabel: 

De cookies die we op onze website gebruiken:  

NAAM

DOEL

EINDDATUM

CATEGORIE COOKIEBANNER

CATEGORIE

WIE PLAATST DE COOKIE?

EERSTEPARTIJCOOKIE OF  

DERDEPARTIJCOOKIE?

[Cookietabel invoegen vanaf de cookiebot]  

Vragen over het Cookiebeleid van Syngenta  

Mocht u een vraag of aandachtspunt hebben over hoe Syngenta cookies gebruikt, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via: dataprivacy.nl@syngenta.com