Waarom de effecten van MetaActive™ zover reiken

News (Austria, Belgium, Germany, Netherlands and Switzerland)

Door Eric Paysen, Technical Services Manager bij Syngenta

Met meer dan 16.000 soorten en soms wel miljoenen mieren die samen een kolonie vormen, is de mier een van de meestvoorkomende en succesvolle organismen. Ze kunnen een bedreiging vormen voor woningen, bedrijven en panden, omdat ze zo efficiënt gebruik kunnen maken van vocht, schuilplaatsen en voedsel.

Kennis van mierenbiologie kan in combinatie met langzamer werkende actieve stoffen een bestrijding mogelijk maken waarbij alle mieren worden uitgeroeid. Advion® Mieren Gel van Syngenta, met de werkzame stof indoxacarb, is bewezen effectief in de strijd tegen mieren. Advion® Mieren Gel heeft een lage toxiciteit voor zoogdieren dankzij het MetaActive™-effect. De mieren roeien eigenlijk zichzelf uit. De vertraagde sterfte zorgt ervoor dat mieren (en andere sociale insecten) het gif meenemen naar hun nest en daar verspreiden voordat ze doodgaan.

Hoe werkt het MetaActive™-effect?

Indoxacarb, de werkzame stof in Advion® Mieren Gel, is een pro-insecticide. Het is een werkzame stof met een lage toxiciteit die metabolisch geactiveerd moet worden in het insect om een dodelijk insecticide te worden. Dit gebeurt wanneer metabole enzymen in het insect de indoxacarb-molecule bioactiveren en omzetten in zijn biologisch actieve vorm. Dit chemische proces produceert metabolieten, die krachtige insectendodende eigenschappen hebben doordat ze de natriumkanalen in het zenuwstelsel van het insect blokkeren.

Het proces kan bekend klinken; andere bekende insecticiden zoals pyrethroïden en DDT's werken op dezelfde plaats, maar hebben een ander werkingsmechanisme. Het resultaat is een krachtig, breedspectrum insecticide, een gunstig milieuprofiel en een vertraagde sterfte. Dit maakt het ideaal voor de bestrijding van mieren. Er zijn twee behandelmethoden: lokmiddel plaatsen en residu spuiten (sprayen). Beide kunnen worden toegepast om indoxacarb te introduceren in mierenkolonies, waar het wordt gebioactiveerd en de koningin, larven en werkers doodt. De mieren verspreiden de indoxacarb actief in de kolonie via trophallaxis.

Neem voor meer informatie contact op met de Business Manager voor uw land.

GEBRUIK BIOCIDEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. ADVION® en METAACTIVE™ zijn handelsmerken van ondernemingen van de Syngenta Group.

©2021 Syngenta. Alle rechten voorbehouden. Tel: +41 61 323 1111 Fax: +41 61 323 5608 E-mail: ppm.eame@syngenta.com Website: www.SyngentaPPM.com/BNL