Advion® Trainingsmodule: Horizontaal

Advion® Trainingsmodule: Horizontale overdracht, secundaire en tertiaire verdelging

In deze module gaan we in op horizontale overdracht, secundaire verdelging en tertiaire verdelging.

PRODUCTEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK: GEBRUIK BIOCIDEN OP EEN VEILIGE MANIER. LEES VOOR GEBRUIK ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE. ®
en TM zijn handelsmerken van ondernemingen van de Syngenta Group. ©2019 Syngenta Crop Protection AG, Basel, Zwitserland.