Οροι και Προϋποθέσεις


Οροι και Προϋποθέσεις

Η Syngenta Crop Protection AG («Syngenta») παρέχει τον ιστότοπο www.syngentappm.com (η «Ιστοσελίδα») για την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τη Syngenta και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Η αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου συμφωνείτε να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να χρησιμοποιήσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη υλικού από αυτόν τον ιστότοπο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάξουν

Η Syngenta διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει ή να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Syngenta θα το κάνει δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη ή τροποποιημένη έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Η χρήση αυτού του ιστότοπου μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή συνιστά τη συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Syngenta δεσμεύεται να σέβεται το προσωπικό απόρρητο των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο. Η δήλωση απορρήτου που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο περιγράφει τις τρέχουσες πολιτικές και πρακτικές της Syngenta σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η Syngenta μέσω αυτής της Ιστοσελίδας.

Η δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Όταν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να το ελέγξετε

Ονόματα χρήστη, κωδικοί πρόσβασης και ασφάλεια

Οποιοδήποτε όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης για αυτόν τον ιστότοπο που σας παρέχονται ή επιλέγονται από εσάς, προορίζονται για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από κανέναν άλλο (συμπεριλαμβανομένων άλλων υπαλλήλων ή πρακτόρων της εταιρείας σας). Εσείς και η εταιρεία σας είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Επιπλέον, εσείς και η εταιρεία σας είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες ή η χρήση του κωδικού πρόσβασής σας έχουν εξουσιοδοτηθεί από εσάς ή την εταιρεία σας. Εσείς ή η εταιρεία σας πρέπει να ειδοποιήσετε αμέσως τη Syngenta για οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφάλειας.

Ενημέρωση πληροφοριών χρήστη

Εσείς ή η εταιρεία σας πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τη Syngenta εάν κάποια από τις πληροφορίες που παρείχατε ως μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας εγγραφής (οι "στοιχεία χρήστη") αλλάξει ή εάν εσείς ή η εταιρεία σας αντιληφθείτε ότι κάποια από τα στοιχεία χρήστη είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Παρά την υποχρέωσή σας ή της εταιρείας σας να παρέχετε στη Syngenta ενημερωμένες πληροφορίες χρήστη, η Syngenta έχει το δικαίωμα να βασιστεί στις πληροφορίες χρήστη που εσείς ή η εταιρεία σας παρείχατε προηγουμένως μέχρι τη στιγμή που εσείς ή η εταιρεία σας παρέχετε στη Syngenta ενημερωμένες πληροφορίες χρήστη. Εσείς και η εταιρεία σας συμφωνείτε περαιτέρω ότι η Syngenta μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή με αυτόν τον Ιστότοπο μέσω e-mail χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εσείς ή η εταιρεία σας έχετε παράσχει στη Syngenta.

Εάν παύετε να είστε υπάλληλος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας σας ή παύετε να είστε εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία σας για χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, τότε η εταιρεία σας πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τη Syngenta και δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε αυτήν την Ιστοσελίδα.

Όσον αφορά εσάς και την εταιρεία σας και τη Syngenta, η Syngenta θα έχει την αποκλειστική και αποκλειστική ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και των συμφερόντων σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του σχεδιασμού, των χαρακτηριστικών, της λειτουργικότητας, της πλοήγησης, του περιεχομένου και της "εμφάνισης και αίσθηση" αυτού του ιστότοπου και όλων των δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με αυτόν, όπως όλα τα πνευματικά δικαιώματα, οι πατέντες, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά και η τεχνογνωσία.

Δικαίωμα αλλαγής ιστότοπου

Η Syngenta διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή να τερματίσει αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δεν θα φέρει ευθύνη με οποιοδήποτε τρόπο προς εσάς ή την εταιρεία σας για πιθανές συνέπειες τέτοιων αλλαγών ή τερματισμού λειτουργίας.

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και περιορισμένη άδεια

Ό,τι βλέπετε και ακούτε σε αυτόν τον ιστότοπο (το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, όλου του κειμένου, των φωτογραφιών, των εικονογραφήσεων, των γραφικών, των ηχητικών αποσπασμάτων, των βίντεο κλιπ και των αποσπασμάτων ήχου-βίντεο, προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα

Σας παραχωρείται μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης του Περιεχομένου, ωστόσο, υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς:

Μπορείτε να κάνετε λήψη, αποθήκευση, εκτύπωση, αντιγραφή και κοινή χρήση Περιεχομένου από αυτόν τον Ιστότοπο, υπό τον όρο ότι:

(1) χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο μόνο για μη εμπορική χρήση ή για να προωθήσετε τις επιχειρηματικές σας συναλλαγές με τη Syngenta.

(2) να δημοσιεύει ή να δημοσιεύει μόνο μέρος του Περιεχομένου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ενημέρωσης σε παρόμοιο πλαίσιο με αυτό στο οποίο παρουσιάζεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

(3) αποδίδουν το Περιεχόμενο στη Syngenta.

(4) μην τροποποιήσετε ή τροποποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικών σημάτων ή ειδοποιήσεις εμπιστευτικότητας.

Εκτός από τα όσα αναφέρονται ρητά παραπάνω, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, λήψη, εκτύπωση, δημοσίευση, εμφάνιση, εκτέλεση, διανομή, μετάδοση, μεταφορά, μετάφραση, τροποποίηση, προσθήκη, ενημέρωση, μεταγλώττιση, περικοπή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μετατροπή ή προσαρμογή όλων ή μέρος του Περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου χωρίς προηγουμένως να λάβετε γραπτή άδεια από τη Syngenta.

Με εξαίρεση τα όσα ρητώς αναφέρονται παραπάνω, κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον για το περιεχόμενο λήψης δεν μεταβιβάζεται σε εσάς όταν κάνετε λήψη περιεχομένου από αυτόν τον ιστότοπο. Εκτός από την περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια που παραχωρείται ρητά παραπάνω, τίποτα δεν περιέχεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και σε αυτόν τον ιστότοπο δεν θα ερμηνεύεται ότι παρέχει άδεια ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα βάσει οποιουδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της Syngenta ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Ανακοίνωση εμπορικού σήματος

Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο (τα «εμπορικά σήματα») είναι σήματα κατατεθέντα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Syngenta, μιας από τις θυγατρικές της ή τρίτων μερών που έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των εμπορικών σημάτων τους στη Syngenta ή σε μία από τις θυγατρικές της .

Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να εμφανίσετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα χωρίς προηγουμένως να λάβετε τη γραπτή άδεια της Syngenta.

Ανεπιθύμητες ιδέες

Η Syngenta καλωσορίζει τα σχόλια και τα σχόλιά σας σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες και το υλικό που υποβάλλονται στη Syngenta μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, όπως τυχόν σχόλια, σχόλια, ιδέες, ερωτήσεις, σχέδια, δεδομένα ή παρόμοια, θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Για το λόγο αυτό, ζητάμε να μην μας αποστείλετε πληροφορίες ή υλικό που δεν θέλετε να μας εκχωρήσετε, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών και οποιουδήποτε πρωτότυπου δημιουργικού υλικού.

Με την υποβολή ανακοινώσεων ή/και υλικού στη Syngenta μέσω αυτού του ιστότοπου, εκχωρείτε στη Syngenta, δωρεάν, όλα τα παγκόσμια δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα σε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις πληροφορίες ή/και στο υλικό που υποβάλλετε στη Syngenta. Η Syngenta θα δικαιούται να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες και/ή υλικό που υποβάλλετε μέσω αυτού του ιστότοπου, καθώς και οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε τέτοιες πληροφορίες ή/και υλικά, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένου αλλά δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη , κατασκευή και εμπορία προϊόντων χρησιμοποιώντας τέτοιες πληροφορίες ή υλικά χωρίς περιορισμούς και χωρίς να σας αποζημιώσει με κανέναν τρόπο.

Ωστόσο, η Syngenta δεν θα χρησιμοποιήσει καμία πληροφορία ή υλικό που υποβάλλετε μέσω αυτής της Ιστοσελίδας με τρόπο που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου. Συγκεκριμένα, η Syngenta δεν θα δημοσιοποιήσει το όνομά σας ούτε θα δημοσιοποιήσει με άλλο τρόπο το γεγονός ότι μας υποβάλατε πληροφορίες ή υλικό εκτός εάν: (α) λάβουμε την άδειά σας για να χρησιμοποιήσουμε το όνομά σας. ή (β) πρώτα σας ειδοποιούμε ότι το υλικό ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλετε σε συγκεκριμένο τμήμα αυτού του ιστότοπου θα δημοσιευθούν ή θα χρησιμοποιηθούν με άλλο τρόπο με το όνομά σας σε αυτό. ή (γ) είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε από το νόμο.

Είστε υπεύθυνοι για τις επικοινωνίες που υποβάλλετε μέσω αυτής της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της ειλικρίνειας και της ακρίβειάς τους.

Λάβετε υπόψη ότι οι υποβολές σας (π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας) δεν έχουν καμία νομικά δεσμευτική ισχύ για τη Syngenta. Ως εκ τούτου, τα τιμολόγια, οι υπενθυμίσεις και τα παρόμοια πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην εκάστοτε σύμβαση.

Πληροφορίες τρίτων

Ορισμένες από τις πληροφορίες, τα άρθρα και άλλα υλικά που διατίθενται μέσω αυτής της Ιστοσελίδας παρέχονται στη Syngenta από τρίτα μέρη. Όπου είναι πρακτικό, προσδιορίζεται η πηγή αυτών των υλικών τρίτων. Αυτά τα υλικά τρίτων παρέχονται μόνο για το ενδιαφέρον και τη διευκόλυνσή σας. Η Syngenta δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι αυτά τα υλικά είναι ενημερωμένα, ακριβή, πλήρη ή αξιόπιστα. Η Syngenta δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση στην οποία χρησιμοποιούνται πληροφορίες τρίτων.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους της Syngenta

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται η Syngenta ή άλλες οντότητες της Syngenta ("Άλλοι ιστότοποι της Syngenta"). Αυτοί οι Άλλοι ιστότοποι της Syngenta είναι ξεχωριστοί και ξεχωριστοί ιστότοποι. Το καθένα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Επομένως, κάθε άλλος ιστότοπος της Syngenta διέπεται από τους δικούς του όρους χρήσης και τη δική του δήλωση απορρήτου. Εάν αποκτάτε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους της Syngenta μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τη δήλωση απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε άλλο ιστότοπο της Syngenta που επισκέπτεστε.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες που δεν διαχειρίζεται η Syngenta. Αυτοί οι υπερσύνδεσμοι παρέχονται μόνο για αναφορά και διευκόλυνσή σας και δεν υπονοούν καμία έγκριση του υλικού σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων ή οποιαδήποτε συσχέτιση με τους χειριστές τους. Η Syngenta δεν ελέγχει αυτούς τους δικτυακούς τόπους και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Έχετε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Πληροφορίες Προϊόντος

Οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται ή αναφέρεται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχεται αποκλειστικά ως εισαγωγή στη Syngenta και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Για συγκεκριμένες συμβουλές και οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε απευθείας με τη Syngenta. Πάντα να διαβάζετε και να ακολουθείτε τις οδηγίες της ετικέτας πριν αγοράσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα. Η Syngenta και οι θυγατρικές της εγγυώνται ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται με τη χημική περιγραφή που αναγράφεται στις ετικέτες των προϊόντων. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν, βεβαιωθείτε ότι είναι εγγεγραμμένο για χρήση στη χώρα σας.

Παγκόσμια διαθεσιμότητα

Επειδή διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικούς νόμους και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ορισμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες και όχι σε άλλες. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει παραπομπές ή παραπομπές σε προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Syngenta που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ή να μην ανακοινώνονται στη χώρα σας. Αυτές οι αναφορές δεν υπονοούν ότι η Syngenta σκοπεύει να ανακοινώσει τέτοια προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες στη χώρα σας. Συμβουλευτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της Syngenta ή επικοινωνήστε με τη Syngenta εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που μπορεί να είναι διαθέσιμα σε εσάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η λειτουργία "επικοινωνήστε μαζί μας" ορισμένων ιστότοπων της Syngenta σας δίνει την ευκαιρία να στείλετε σχετικές ερωτήσεις στους ειδικούς μας ηλεκτρονικά. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται για το ενδιαφέρον και τη διευκόλυνσή σας. Η χρησιμότητα της απάντησής μας στην ερώτησή σας εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται και άλλους παράγοντες πέραν του ελέγχου μας, όπως ο καιρός. Εσείς και η εταιρεία σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της αξίας και της χρησιμότητας της απάντησής μας.

Ορισμένοι ιστότοποι της Syngenta θα δημοσιεύουν αντιπροσωπευτικές ερωτήσεις και απαντήσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Παρακαλούμε μην συμπεριλάβετε εμπιστευτικές, αποκλειστικές ή προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες στην ερώτησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ερωτήσεις για λόγους σαφήνειας ή έκτασης. Διαβάστε την ενότητα αυτών των όρων και προϋποθέσεων σχετικά με τις υποβολές προτού μας στείλετε οποιαδήποτε πληροφορία.

Όχι προσφορά ή πρόσκληση για επένδυση

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν αποτελούν και δεν θα θεωρούνται ως προσφορά ή πρόσκληση για επένδυση ή άλλως συναλλαγή σε μετοχές ή άλλους τίτλους της Syngenta. Ούτε γίνεται ή ζητείται οποιαδήποτε τέτοια προσφορά ή πρόσκληση. Οι τιμές των μετοχών και το εισόδημα από αυτές τις μετοχές μπορεί να ανεβαίνουν ή να πέφτουν ανά πάσα στιγμή και οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη μελλοντικής απόδοσης. Οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να αναζητούν ανεξάρτητες οικονομικές συμβουλές πριν από οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση.

Μελλοντικές δηλώσεις

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει μελλοντικές δηλώσεις - π.χ. δηλώσεις μη ιστορικών γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις προσδοκίες μας. Αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με όρους όπως, αλλά δεν περιορίζονται σε, «αναμένω», «θα», «θα», «δυνατότητα», «σχέδια», «προοπτικές», «εκτιμώμενη», «στόχος», « on track' και παρόμοιες εκφράσεις βασίζονται σε τρέχοντα σχέδια, εκτιμήσεις και προβλέψεις, για τα οποία η Syngenta δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη και στα οποία εσείς και η εταιρεία σας δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα. Αυτές οι δηλώσεις ενέχουν εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες, πολλές από τις οποίες είναι εκτός ελέγχου της Syngenta. Οι μελλοντικές δηλώσεις μιλούν μόνο από την ημερομηνία που γίνονται και η Syngenta δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει καμία από αυτές υπό το φως νέων πληροφοριών ή μελλοντικών γεγονότων.

Αποποίηση εγγυήσεων

Αυτός ο Ιστότοπος παρέχεται σε βάση "ως έχει", "ως διαθέσιμη", χωρίς αντιπροσωπείες ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι οντότητες της Syngenta και οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών και οι δικαιοπάροχοι αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, οι οντότητες της Syngenta και οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών και οι δικαιοπάροχοι αποποιούνται (α) όλες τις εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη παραβίασης σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του και τυχόν προϊόντα ή υπηρεσίες που περιγράφονται ή διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου· (β) εγγυήσεις που σχετίζονται με καθυστερήσεις, διακοπές, λάθη ή παραλείψεις στη λειτουργία αυτού του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, (γ) εγγυήσεις σχετικά με τη μετάδοση ή παράδοση αυτού του ιστότοπου ή τη διαθεσιμότητά του σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή ή τοποθεσία· (δ) εγγυήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια αυτού του ιστότοπου ή ότι το Περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι απαλλαγμένο από ιούς, σκουλήκια ή άλλους κωδικούς που μπορεί να εκδηλώνουν μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. (ε) εγγυήσεις που σχετίζονται με τη χρήση, την εγκυρότητα, την ακρίβεια, το νόμισμα, την πληρότητα, την καταλληλότητα, την αξιοπιστία ή τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών προϊόντων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου. και (στ) εγγυήσεις που σχετίζονται με ιστοτόπους στους οποίους συνδέεται αυτός ο Ιστότοπος.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ορισμένων εγγυήσεων ή περιορισμών σχετικά με τη διάρκεια ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ένας ή όλοι από τους παραπάνω περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς ή/και την εταιρεία σας.

Τον περιορισμό της ευθύνης

Η χρήση από εσάς και από την εταιρεία σας αυτού του ιστότοπου, του Περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών προϊόντων, και οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη σας και της εταιρείας σας. Σε καμία περίπτωση οι οντότητες της Syngenta ή οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών και οι δικαιοπάροχοι τους, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων διευθυντών, αξιωματικών, υπαλλήλων ή αντιπροσώπων τους, δεν ευθύνονται για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση σας ή της εταιρείας σας στη χρήση , ή αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών προϊόντων, ή τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου ή η εξάρτησή σας ή της εταιρείας σας σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται μέσω αυτού του ιστότοπου. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οι οντότητες της Syngenta και οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών και οι δικαιοπάροχοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για πιθανά λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο. αυτό ισχύει ιδιαίτερα για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από τις οντότητες της Syngenta. Αυτός είναι ένας ολοκληρωμένος περιορισμός ευθύνης που ισχύει για όλες τις απώλειες και ζημίες οποιουδήποτε είδους, είτε άμεσες είτε έμμεσες, γενικές, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες, υποδειγματικές ή άλλες, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, διακοπής εργασιών, απώλειας ή ζημίας δεδομένων ή υπεραξία, και απώλεια εσόδων ή κερδών.

Αυτός ο περιορισμός ευθύνης εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε η εικαζόμενη ευθύνη βασίζεται σε σύμβαση, αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη ή οποιαδήποτε άλλη βάση και ακόμη και αν έχει ενημερωθεί ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οποιασδήποτε από τις οντότητες της Syngenta. ή θα έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα τέτοιων ζημιών, και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αποτελεσματικότητα άλλων ένδικων μέσων.

Εσείς και η εταιρεία σας αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Syngenta δεν θα μπορούσε να διαθέσει αυτόν τον Ιστότοπο και το Περιεχόμενό του σε εσάς και την εταιρεία σας χωρίς χρέωση, εάν η ευθύνη τους δεν περιοριζόταν όπως ορίζεται παραπάνω.

Εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς ευθύνης κριθεί άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο, τότε η συνολική ευθύνη των οντοτήτων Syngenta και των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών και των δικαιοπαρόχων τους υπό τέτοιες συνθήκες για υποχρεώσεις που διαφορετικά θα είχαν περιοριστεί δεν θα υπερβαίνει τις εκατό ( 100,00 $) δολάρια (ή το ισοδύναμο σε τοπικό νόμισμα).

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ορισμένων ζημιών, επομένως μέρος ή όλος αυτός ο περιορισμός ευθύνης ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς ή/και την εταιρεία σας και εσείς ή/και η εταιρεία σας μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα

Ισχύον δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από, θα υπόκεινται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές σύγκρουσης νόμων.

Παραίτηση

Η αδυναμία μας ανά πάσα στιγμή να απαιτήσουμε την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή να ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται στο παρόν δεν θα θεωρείται παραίτηση από την εν λόγω διάταξη ή τέτοιο δικαίωμα. Όλες οι παραιτήσεις πρέπει να είναι γραπτές και υπογεγραμμένες από το μέρος που δεσμεύεται. Εκτός εάν η γραπτή παραίτηση περιέχει ρητή δήλωση για το αντίθετο, καμία παραίτηση από τη Syngenta από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται στο παρόν δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση από οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή διαδοχική παραβίαση αυτής της διάταξης, παραίτηση από την ίδια τη διάταξη ή παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Διαχωρισιμότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο αντίθετη προς το νόμο, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της αρχικής διάταξης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και τα υπόλοιπα οι διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Ολόκληρη η συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της εταιρείας σας και της Syngenta σχετικά με την πρόσβαση και/ή τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας από εσάς και την εταιρεία σας. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν τροποποιούνται παρά μόνο όπως ορίζεται ρητά στο παρόν.

Ημερομηνία αναθεώρησης

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 20 Ιανουαρίου 2016.