Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων


εισαγωγή

Το www.syngentappm.com διαχειρίζεται η Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία (Syngenta) - ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων». Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, η Syngenta έχει αναπτύξει αυτήν τη δήλωση απορρήτου (αυτή τη «Δήλωση» ή «Δήλωση Απορρήτου») για να σας ενημερώσει πώς η Syngenta συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου.

Ημερομηνία ισχύος: May 25, 2018

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης: Η παρούσα Δήλωση καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες (εφεξής «Προσωπικές Πληροφορίες») που συλλέγουμε μέσω αυτού του ιστότοπου. Προσωπικές Πληροφορίες είναι δεδομένα που σας προσδιορίζουν προσωπικά, είτε μόνα τους είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Παραδείγματα προσωπικών πληροφοριών περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, κατά περίπτωση, και τις πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας για τη δημιουργία λογαριασμού ή προσωπικού προφίλ.

Η συγκατάθεσή σας: Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Cookies που διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο). Εάν δεν συμφωνείτε με αυτή τη Δήλωση ή την Πολιτική Cookies, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ή στην Πολιτική Cookies ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα δημοσιεύονται στην παρούσα Δήλωση ή στην Πολιτική Cookies και οι ουσιώδεις αλλαγές θα ισχύουν γενικά μόνο για δραστηριότητες και πληροφορίες που συλλέγονται σε μελλοντική βάση. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη Δήλωση και την Πολιτική Cookies για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τυχόν αλλαγές και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας.

Ποιες Προσωπικές Πληροφορίες συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας;

Οι προσωπικές πληροφορίες αναφέρονται σε πληροφορίες που μας ενημερώνουν για τις ιδιαιτερότητες του ποιος είστε. Τα προσωπικά στοιχεία ζητούνται όταν παραγγέλνετε μια υπηρεσία, εγγράφεστε για λογαριασμό και μας στέλνετε σχόλια. Για παράδειγμα, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας (τόσο για τη χρέωση όσο και την εγγραφή), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του κλάδου και του προϊόντος, καθώς και στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή άλλα στοιχεία πληρωμής. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να διατηρούνται στις βάσεις δεδομένων των επαφών και της διοίκησης είτε λόγω της δουλειάς που έχουμε κάνει μαζί σας ή που ασχολούμαστε αυτήν τη στιγμή είτε επειδή πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε υλικό από εμάς σχετικά με την επιχείρηση, τα προϊόντα, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας. Αυτό μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τη σχέση μας μαζί σας, να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να στοχεύουμε αντικείμενα ενδιαφέροντος που ενδέχεται να σας στείλουμε.

Οι μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες αναφέρονται σε πληροφορίες που έχουν μόνο στατιστικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπουν, από μόνες τους, την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας, και οι οποίες εξαρτώνται από την επίσκεψη που κάνετε στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον τομέα από τον οποίο έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο και τη διεύθυνση Διαδικτύου του ιστότοπου από τον οποίο συνδεθήκατε απευθείας στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή για να κάνουν τον ιστότοπο πιο χρήσιμο και ελκυστικό στους χρήστες του.

Συμφωνίες που διέπουν τη χρήση ειδικών λειτουργιών και περιοχών που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές λειτουργίες και περιοχές που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Όταν εγγράφεστε για χρήση μιας ειδικής δυνατότητας ή περιοχής που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με ειδικούς όρους που διέπουν τη χρήση της ειδικής λειτουργίας ή της περιοχής που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ζητηθεί να συναινέσετε ρητά στους ειδικούς όρους, για παράδειγμα, επιλέγοντας ένα πλαίσιο ή κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί με την ένδειξη "Συμφωνώ". Αυτός ο τύπος συμφωνίας είναι γνωστός ως συμφωνία "click-through". Εάν οποιοσδήποτε από τους όρους της συμφωνίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων είναι διαφορετικός από τους όρους της παρούσας Δήλωσης, οι όροι της συμφωνίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων θα συμπληρώσουν ή θα τροποποιήσουν αυτήν τη Δήλωση, αλλά μόνο σε σχέση με τα θέματα που διέπονται από τη «συμφωνία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

Χρησιμοποιούμε "cookies" και άλλες τεχνολογίες ιστού για τη συλλογή πληροφοριών και την υποστήριξη ορισμένων λειτουργιών των τοποθεσιών μας. Τα «Cookies» μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας – ποιες σελίδες επισκέπτονται με ποια σειρά, ποιους συνδέσμους χρησιμοποιούν και πόσο καιρό παραμένουν σε κάθε σελίδα.

Το κάνουμε αυτό για να:

 • αναλύουμε και βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας καμπανιών.
 • υποστηρίζουμε και βελτιώνουμε τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα των τοποθεσιών μας – για παράδειγμα, για να σας γλυτώσουμε από τον κόπο της επανεισαγωγής πληροφοριών ήδη στη βάση δεδομένων μας ή για να σας ζητήσουμε τις ρυθμίσεις που δημιουργήσατε σε προηγούμενες επισκέψεις στους ιστότοπούς μας. και
 • εξατομικεύστε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας.

Γενικά, οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες ιστού δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά.

Εάν, ωστόσο, έχετε δημιουργήσει μια ταυτότητα χρήστη, για παράδειγμα, με την εγγραφή σας για χρήση μιας προστατευμένης με κωδικό πρόσβασης περιοχής σε έναν από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να συνδέσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ιστού με άλλες πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά.

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν ένα cookie τοποθετείται στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies μας αμέσως μόλις φύγετε από έναν ιστότοπο. Αν και δεν απαιτείται να αποδεχτείτε τα cookies μας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες και τη λειτουργικότητα των τοποθεσιών μας. Ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies σε αυτόν τον ιστότοπο για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς χρησιμοποιεί η Syngenta τα προσωπικά σας στοιχεία;

Γενικά, χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας:

 • Για να παρέχουμε τα προϊόντα, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς
 • Για λόγους ασφάλειας, πίστωσης ή αποτροπής απάτης ή οποιαδήποτε άλλη νομική υποχρέωση·
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, όπου μας έχετε δώσει την άδεια να το κάνουμε.

Με βάση ένα έννομο συμφέρον έχουμε:

 • Για να σας παρέχουμε αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.
 • Για να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 • Για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς.
 • Για να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε έρευνες και να μας υποβάλετε σχόλια.
 • Για να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας.
 • Για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα και τη χρηστικότητα του ιστότοπού μας.
 • Για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να βελτιώσουμε τις προσπάθειες μάρκετινγκ και προώθησης. και

Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό προσδιορίζεται σε μια ισχύουσα σημείωση απορρήτου ή άλλη συμφωνία μεταξύ της Syngenta και εσάς

Πώς μοιράζεται η Syngenta τα προσωπικά μου στοιχεία;

Πάροχοι υπηρεσιών. Μοιραζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες με εταιρείες και οργανισμούς που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, για παράδειγμα, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς (όπως υπηρεσίες επεξεργασίας πιστωτικών καρτών, υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων και υπηρεσίες φιλοξενίας Ιστού) ή που μας βοηθούν να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και υπηρεσίες (όπως τρίτες εταιρείες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αυτά τα τρίτα μέρη υποχρεούνται βάσει σύμβασης να χρησιμοποιούν τις Προσωπικές Πληροφορίες που μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο για να παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και να λαμβάνουν εμπορικά εύλογα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας πληροφοριών.

Εντός Syngenta. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας εντός της Syngenta ή με άλλες θυγατρικές της Syngenta για cross-marketing και άλλους σκοπούς. Εάν δεν θέλετε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλο μέλος της οικογένειας επιχειρήσεων Syngenta, μπορείτε να "εξαιρεθείτε" ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email ή γράφοντας στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων μας – δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτήν τη σελίδα.

Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να μεταφερθούν σε μια εταιρεία που έχει αποκτήσει τη μετοχή ή τα περιουσιακά στοιχεία της Syngenta, μιας από τις θυγατρικές της ή σε μια από τις επιχειρήσεις μας, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης. Εάν συμβεί μια τέτοια μεταφορά, η χρήση των Προσωπικών σας Στοιχείων από την εταιρεία που αποκτά θα εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτήν την πολιτική και στις προτιμήσεις απορρήτου που μας έχετε εκφράσει.

Συμμόρφωση με τους νόμους και προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των άλλων. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες όταν, καλή τη πίστη, πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι κατάλληλη για συμμόρφωση με το νόμο, δικαστική απόφαση ή κλήτευση. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε Προσωπικές Πληροφορίες για να αποτρέψουμε ή να διερευνήσουμε ένα πιθανό έγκλημα, όπως απάτη ή κλοπή ταυτότητας. να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους διαδικτυακούς μας όρους χρήσης ή άλλες συμφωνίες, ή για να προστατεύσουμε τα δικά μας δικαιώματα ή ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια των χρηστών μας ή άλλων.

Συγκεντρωτικές πληροφορίες. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία ή πληροφορίες έρευνας με τρίτους, αλλά αυτές οι πληροφορίες είναι σε ανώνυμη μορφή και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία. Οι συγκεντρωτικές πληροφορίες που μοιραζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν ανώνυμες πληροφορίες που καταγράφονται μέσω της χρήσης cookie και άλλης παρόμοιας τεχνολογίας παρακολούθησης, όπως εξηγείται στην ενότητα με τίτλο «cookies και παρόμοιες τεχνολογίες».

Όπως περιγράφεται σε μια δήλωση απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε πρόσθετη σημείωση απορρήτου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα (ή περιοχή) όπου παρέχετε αυτές τις πληροφορίες. Με την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων σε αυτήν την ιστοσελίδα, θα συναινείτε στην αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών όπως περιγράφεται στην εν λόγω σημείωση απορρήτου.

Όπως περιγράφεται σε μια συμφωνία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όπως περιγράφεται σε οποιαδήποτε συμφωνία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων στην οποία έχετε συμφωνήσει.

Οι επιλογές σας;

Γενικά:

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να κάνετε επιλογές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε τις επιλογές σας τη στιγμή που συλλέγουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Θα συμπεριλάβουμε επίσης έναν σύνδεσμο "εξαίρεσης" στο ενημερωτικό δελτίο ή στο προωθητικό email που σας στέλνουμε, ώστε να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες από εμάς στο μέλλον. Εάν έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό ή ένα προσωπικό προφίλ στον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε ορισμένες ή όλες τις επιλογές απορρήτου σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή στη σελίδα προφίλ.

Άμεσο μάρκετινγκ:

Προτού χρησιμοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (ή επιτρέψουμε στις θυγατρικές μας να το κάνουν), θα σας προσφέρουμε την ευκαιρία να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο. Εάν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να διαγραφείτε από τις λίστες αλληλογραφίας άμεσου μάρκετινγκ, στείλτε ένα email ή γράψτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Παγκόσμιας Χρήσης – δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτήν τη σελίδα. Δώστε το πλήρες όνομα, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ώστε να μπορούμε να σας βρούμε στις λίστες αλληλογραφίας μας. Μόλις έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, θα σας αφαιρέσουμε από τις λίστες αλληλογραφίας μας. Παρακαλούμε δώστε μας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας στοιχείων:

Διαβάστε την ενότητα αυτής της δήλωσης με τίτλο "Πώς μοιράζεται η Syngenta τα προσωπικά μου στοιχεία;" για να μάθετε πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτα μέρη και ποιες επιλογές έχετε.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας;

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο διαφάνειας σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Για να επιβεβαιώσετε ότι η Syngenta επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να αποκτήσει πρόσβαση ή να λάβει αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που ενδέχεται να έχουμε για εσάς.
 • Για να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να ενημερώσουμε τυχόν ανακριβείς Προσωπικές Πληροφορίες ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς Προσωπικές Πληροφορίες,
 • Για να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία.
 • Για να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
 • Για να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε ορισμένες από τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε εσάς ή να τις μεταφέρουμε ή να τις μεταφέρουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (φορητότητα δεδομένων). και

Για να απαιτήσουμε να σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Με την επιφύλαξη άλλων έννομων συμφερόντων στα οποία ενδέχεται να μπορούμε να βασιστούμε (π.χ. στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων που εκκρεμούν ή απειλούνται εναντίον μας), δεν θα επιτρέπεται πλέον να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χωρίς κόστος στέλνοντας ένα email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Παγκόσμιου – δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτήν τη σελίδα.

Θα απαντήσουμε στο εύλογα καθορισμένο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό μετά την επικύρωση του αιτήματος.

Θα τροποποιήσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν συμφωνήσουμε ότι είναι είτε ανακριβή, ξεπερασμένα, ελλιπή, άσχετα ή παραπλανητικά, αφού λάβουμε υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Εάν το διορθώσουμε και το είχαμε προηγουμένως αποκαλύψει σε τρίτο μέρος, θα ειδοποιήσουμε επίσης αυτό το τρίτο μέρος εάν απαιτείται από το νόμο.

Εάν διαφωνούμε με το αίτημά σας για διόρθωση των Προσωπικών σας Στοιχείων, θα εξηγήσουμε τον λόγο της άρνησης και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να παραπονεθείτε.

Πόσο καιρό αποθηκεύει η Syngenta τα προσωπικά σας στοιχεία;

Σκοπεύουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ακριβή και ενημερωμένα. Δεν επιθυμούμε να αποθηκεύσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες για περισσότερο από όσο χρειάζεται για τους σχετικούς σκοπούς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας. Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται να διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και επομένως δεν υπάρχει τυπική περίοδος διατήρησης. Επομένως, η περίοδος διατήρησης μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις. Για άλλους νομικούς λόγους, π.χ. στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, μπορεί να χρειαστεί να διατηρούμε Προσωπικές Πληροφορίες πέραν του όρου που απαιτείται για την εκπλήρωση του καθορισμένου σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον ενεργά τις Προσωπικές Πληροφορίες για τον αρχικά καθορισμένο σκοπό.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και πόσο καιρό αποθηκεύονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Παγκόσμιας Χρήσης – δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτήν τη σελίδα.

Πώς προστατεύει η Syngenta Προσωπικές Πληροφορίες;

Διατηρούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικά εύλογων διοικητικών, φυσικών και τεχνολογικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση και μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία καταστροφή, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Παρόλο που λαμβάνουμε εμπορικά εύλογες προφυλάξεις για να παρέχουμε κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Πληροφοριών που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου ή αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους της Syngenta

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που διαχειρίζονται η Syngenta ή άλλες οντότητες της Syngenta ("Άλλοι ιστότοποι της Syngenta"). Αυτοί οι Άλλοι ιστότοποι της Syngenta είναι ξεχωριστοί και ξεχωριστοί ιστότοποι. Το καθένα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Επομένως, κάθε άλλος ιστότοπος της Syngenta διέπεται από τους δικούς του όρους χρήσης και τη δική του δήλωση απορρήτου. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους της Syngenta μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τη δήλωση απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε άλλο ιστότοπο της Syngenta που επισκέπτεστε.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς τοποθεσίες web που διαχειρίζονται άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων που λειτουργούν από τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας, τις θυγατρικές μας και άλλα τρίτα μέρη. Αυτή η Δήλωση δεν ισχύει για Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγονται σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω ενός συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παιδιά

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται ούτε στοχεύει σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Δεν χρησιμοποιούμε τον ιστότοπό μας για να ζητήσουμε εν γνώσει μας Προσωπικές Πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών ή να προωθήσουμε στην αγορά σε αυτά. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, μην το κάνετε παρέχετε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες. Εάν μάθουμε ότι κάποιος κάτω των 13 ετών έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες μέσω ενός από τους ιστότοπούς μας, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να αφαιρέσουμε αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων μας.

Ειδική ειδοποίηση για επισκέπτες που διαμένουν εκτός Ελβετίας

Η Syngenta είναι μια ελβετική εταιρεία με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας. Η Syngenta χρησιμοποιεί διακομιστές ιστού και αποθηκεύει δεδομένα στην Ελβετία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας στους παρόχους υπηρεσιών μας και σε άλλους που βρίσκονται στην Ελβετία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικούς νόμους και απαιτήσεις περί απορρήτου και ορισμένες παρέχουν λιγότερη νομική προστασία για τα προσωπικά σας στοιχεία από άλλες.

Γνωρίζετε, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από το πού συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εάν συλλέχθηκαν μέσω αυτού του ιστότοπου, θα διασφαλίσουμε ότι προστατεύονται από τους όρους της παρούσας Δήλωσης και τυχόν ειδοποιήσεις απορρήτου ή συμφωνίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων που ισχύουν για εσείς.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και μεταφορά των Προσωπικών σας Πληροφοριών εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο.

Ισχύον Δίκαιο & Δικαιοδοσία

Η παρούσα Δήλωση διέπεται από τους νόμους της Ελβετίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Τα τακτικά δικαστήρια της Βασιλείας, στο καντόνι της Βασιλείας-Stadt, Ελβετία, έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε αξιώσεις που σχετίζονται με την παρούσα Δήλωση.

Ερωτήσεις, ανησυχίες και παράπονα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Syngenta χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Παγκόσμιας Χρήσης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης).