Επικοινωνήστε μαζί μας


Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες της Syngenta που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες ως συνέπεια διαφορετικών νομικών συστημάτων και ρυθμιστικών πλαισίων. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Syngenta μέσω αντιπροσώπου πωλήσεων της Syngenta στην περιοχή σας ή με άλλο τρόπο.

Regional Office

Syngenta Crop Protection AG
RosentalRosentalstrasse 67, 4058 
Switzerland

Email ppm.eame@syngenta.com