Σχόλια και Μαρτυρίες

Ένα ανθεκτικό πλήθος από κατσαρίδες

Ο Charles Said-Vassallo @commercialpest μας δείχνει ένα παράδειγμα ψηλής κατσαρίδας..

Κρατώντας τα μαύρα μυρμήγκια υπό έλεγχο.

Ο Charles Said-Vassallo @commercialpest αντιμετωπίζει αυτήν την προσβολή από μαύρο

Θεραπεία γερμανικών κατσαρίδων.

Ο David Borell του Radical Pest Control αντιμετωπίζει αυτή την προσβολή από