Μελέτες περιπτώσεων

Μελέτη περίπτωσης: Βασιλεία, Ελβετία – Αύγουστος

Ένας στρατός μυρμηγκιών βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο ενός ξενοδοχείου και προηγούμενες

Case Study: Bobenheim-Roxheim, Γερμανία –

Για περισσότερα από δύο χρόνια, η ζωή ενός χωριού στη Γερμανία έχει διακοπεί και...

Μελέτη περίπτωσης: Στρασβούργο, Γαλλία

Casestudie: Βασιλεία, Ελβετία - Αύγουστος

Case Study: Bobenheim-Roxheim Μέρος 2ο –

Αντιμέτωπος με μια υπεραποικία μυρμηγκιών στο Bobenheim-Roxheim, η ώρα της απόφασης

Case Study: Bobenheim-Roxheim Μέρος 3ο

Οι κάτοικοι του Bobenheim-Roxheim συμφώνησαν έναν τρόπο για να εξουδετερώσουν μια...